Commissies vergaderen op 1 en 3 september

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 1 en 3 september.
Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen niet in de raadzaal, maar online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 1 september, 19.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
o    Bestuursrapportage 2020
o    Verordening sociaal domein Berkelland 2021
o    Beleidskader schuldhulpverlening 2021-2024
o    Eerste bestuursrapportage Sociale Dienst Oost Achterhoek

Commissie Bestuur en Sociaal - donderdag 3 september, 19.30 uur
o    Integraal huisvestingsplan 2020-2036 gemeente Berkelland
o    Deelname aan coöperatie De Marke
o    Raadsbrief over Uitvoeringsvisie VMK
o    Raadsbrief over vaststelling Regionale Vrijetijdsagenda 2020-2030
o    Raadsbrief Resultaten 2019 Yunio jeugdgezondheidszorg

Inspreken
In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website
De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies.

Commissievergaderingen live via internet
U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?
•    Alle openbare raadsvergaderingen
•    Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
•    Alle openbare commissievergaderingen Ruimte