Provinciale subsidieregeling COVID-19 monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8000 betalende bezoekers per jaar. Onder deze doelgroepen verstaan we: - een monument (Rijks- of gemeentelijk) met een publieksfunctie, dat vanwege haar culturele- of erfgoedfunctie tegen betaling voor het publiek is opengesteld, of:
- een museum, dat geregistreerd staat bij het Museumregister of lid is van de Coöperatie Erfgoed Gelderland en op bovenlokaal niveau cultureel erfgoed verzamelt, bewaart, bestudeert en tegen betaling aan het publiek presenteert.

Waarvoor is deze regeling bedoeld? 
Deze regeling is bedoeld als overbruggingsmaatregel voor de culturele- en erfgoedsector in het kader van de provinciale Covid-19 maatregelen. De regeling is een financiële tegemoetkoming in de inkomstenderving ten gevolge van het gedaalde bezoekersaantal naar aanleiding van de landelijke Covid-19 maatregelen. Aan deze subsidieregeling zijn de volgende bedragen gekoppeld: 
a. bij een bezoekersaantal van minimaal 8.000 tot 25.000: € 15.000; 
b. bij een bezoekersaantal van 25.000 tot 50.000: € 30.000; 
c. bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 100.000: € 50.000; 
d. bij een bezoekersaantal van 100.000 of meer: € 100.000.

Hoe vraag ik deze provinciale subsidie aan?
Deze subsidieregeling wordt op 5 augustus 2020 opengesteld. Er kan ingediend worden tot 31 december 2020 of totdat het budget op is. Op dit moment is 1,5 miljoen voor deze regeling gereserveerd. Meer informatie over deze en andere subsidies en het aanvragen hiervan is te vinden op https://www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies

Belangrijke tips
Let op: in de cultuur- en erfgoedsector mag u slechts van één provinciale overbruggingsmaatregel in het kader van Covid-19 gebruik maken. Er treden binnenkort verschillende subsidieregelingen in werking. Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is. Dit zijn de subsidieregelingen voor de culturele sector in het kader van Covid-19 waar het om gaat: 
- Regionale infrastructuur: grotere podia en maatwerk COVID-19 
- Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19