December

 • Op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland

  26 november 2020

  Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” en het ontwerp van het bijbehorende milieueffectrapport (Plan-MER) liggen tot en met 23 december ter inzage. Dit voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden die het voorontwerpbestemmingsplan stelt. Op deze manier kunnen wij via het nieuwe bestemmingsplan dus ook zo goed mogelijk inspelen op toekomstige plannen.

 • Cursus Gastheer van het Landschap voor ondernemers

  26 november 2020

  Kent u de unieke (natuurlijke) waarden van Berkelland? Kunt u gasten vertellen wat er allemaal in Berkelland te zien en doen is? En weet u dit te koppelen aan leuke natuurbelevingsconcepten? Horeca-, recreatie en agrarische ondernemers leren er meer over tijdens de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ die in het voorjaar van 2021 weer van start gaat in de gemeente Berkelland.

 • Verduurzamen appartementen

  07 december 2020

  Ben jij bewoner van een appartementencomplex, dan is het zinvol om met je Vereniging van Eigenaren eens na te gaan welke mogelijkheden er zijn om je pand te verduurzamen.

 • Nog genoeg te isoleren

  07 december 2020

  Agem Energieloket start in 6 Achterhoekse gemeenten met de Achterhoekse Bespaaractie. Woningeigenaren van woningen gebouwd vóór 1985 kunnen zich melden om te onderzoeken of en hoe hun huis beter geïsoleerd kan worden.

 • Waardebonnen verduurzamen

  07 december 2020

  Energie besparen verlaagt niet alleen je energierekening. Het zorgt ook voor meer wooncomfort én het is goed voor het milieu. De gemeente Berkelland heeft daarom een waardebon actie opgezet voor woningeigenaren die hun energieverbruik willen verlagen.

 • Kenmerken woning

  07 december 2020

  Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning opnieuw bepaald. Deze waarde wordt gebruikt bij het opleggen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde van uw woning klopt, omdat deze wordt gebruikt bij het opleggen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt de kenmerken van uw woning controleren tot en met 30 december 2020.

 • Onderzoek: inzet Jimmy’s helpt jongeren Berkelland om toekomst tegemoet te gaan

  07 december 2020

  Jongeren helpen elkaar met elk idee, elke droom, elke vraag of probleem. Dat is de essentie van Jimmy’s, een plek van en voor jongeren in Berkelland. Vanuit de gedachte dat dit dé manier is om jongeren in Berkelland vooruit te helpen, startte de gemeente Berkelland in 2018 en 2019 de Jimmy’s locaties in Borculo en Neede. Met succes en potentie voor de toekomst, blijkt ook uit onderzoek dat de gemeente recentelijk liet uitvoeren.

 • Geheimhouding gegevens

  07 december 2020

  Als overheidsinstellingen en pensioenfondsen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (afgekort BRP) van een inwoner opvragen bij de gemeente, dan worden die automatisch verstrekt. Het gaat dan niet alleen om uw adres, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of partnerschap, nationaliteit of ouders en kinderen. Anders kan het zijn als bijvoorbeeld een notaris, advocaat of een stichting die opvragen.

 • Aandacht via Naobercontact

  07 december 2020

  Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. En we moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Dat kan al door kleine dingen. Wilt u iemand een hart onder de riem steken? Of zoekt u iemand die een keer voor u de boodschappen kan doen? Maak dan gebruik van Naobercontact!

 • Kastanjebomen Brink

  07 december 2020

  Bij de start van de revitaliseringswerkzaamheden in 2017 in het centrum van Eibergen hebben we een rapportage laten opstellen over de kwaliteit (conditie), vitaliteit (herstelkracht) en levensverwachting van de bomen in het centrum.

 • Stimuleringsproject Sjors

  07 december 2020

  Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn ook dit jaar weer de beste vriendjes van basisschoolleerlingen in Berkelland. De mascottes zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject, dat de gemeente Berkelland in schooljaar 2019/2020 startte. Het succesvolle project laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met uiteenlopende activiteiten. Vanaf de kick-off op 14 oktober schreven zich al 284 kinderen in.

 • Droogte Achterhoek

  07 december 2020

  Tien Achterhoekse gemeenten, waaronder Berkelland, provincie, waterschap, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHK-ambassadeurs slaan de handen ineen in de strijd tegen de droogte. Met het plan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ willen zij de droogte in de Achterhoek aanpakken.

 • Afvalkalender 2021

  08 december 2020

  De afvalkalender voor 2021 is klaar. De kalender is weer helemaal toegespitst op uw woonadres en wordt deze week bezorgd.

 • Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw

  08 december 2020

  Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

 • Lukt het niet om alle rekeningen te betalen?

  11 december 2020

  Inwoners van Berkelland met financiële problemen kunnen bij Voormekaar terecht. Zo willen we voorkomen dat schulden groter worden. Daarnaast nemen we ook zelf contact op met inwoners in het kader van het project Vroeg er op af. Het telefoonnummer van Voormekaar is 0545-250 300 of kijk op www.voormekaar.net.

 • Berkellands Naoberfonds heeft weer 4 projecten gehonoreerd

  11 december 2020

  Tijdens de digitale vergaderingen van de Adviescommissie Berkellands Naoberfonds dit najaar, heeft de adviescommissie geadviseerd om weer 4 projecten te honoreren. De gemeente heeft het advies overgenomen.

 • Wijkbewoners en gemeente pakken samen de wijk Rozenkamp Eibergen aan

  11 december 2020

  In Eibergen worden de Irisstraat, Violenstraat, Crocusstraat en de Rozenkamp opnieuw ingericht. Dit doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de aanwonenden. Normaal gesproken komen we daarvoor in een tent in de wijk bij elkaar om de gezamenlijke aftrap te doen. En gebruiken we dit moment om te brainstormen over een nieuwe invulling van de wijk en om te horen of er andere aandachtspunten zijn.

 • 100ste burgerinitiatief klopt op de deur van Berkellands Naoberfonds

  15 december 2020

  Vijf ‘gewone’ Berkellanders die mogen besluiten over financiële steun aan burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun gemeente vergroten. Dat is het Berkellands Naoberfonds, in september 2019 geïnitieerd door de gemeente. Na iets meer dan een jaar werd het 100ste burgerinitiatief ingebracht. ‘’Wij zijn onder de indruk van de betrokkenheid en prachtige ideeën die er onder de inwoners leven”, vinden de vijf commissieleden.

 • Beleidskader Preventie: geluk, gezond en veilig opgroeien in Berkelland

  15 december 2020

  Aandacht voor geluk, gezondheid en gezond en veilig opgroeien. Dat zijn voor de gemeente Berkelland de thema’s waarmee we eventuele inzet van zorg of ondersteuning willen voorkomen. Met het beleidskader Preventie dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad, is te lezen wat er nu allemaal al gebeurt als het gaat om preventie en welke thema’s extra aandacht krijgen.

 • Voorstel nieuwbouw sporthal in Ruurlo naar gemeenteraad

  15 december 2020

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met nieuwbouw van een sporthal met 4 zaaldelen op de voorgenomen locatie de Meene in Ruurlo. Het college vraagt tevens om 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor deze nieuwbouw. Na het besluit van de gemeenteraad zullen diverse aspecten op de voorgenomen locatie de Meene verder uitgewerkt worden.

 • Afscheid wethouder

  16 december 2020

  In de laatste raadsvergadering van Berkelland van 2020 heeft Marijke van Haaren haar vertrek als wethouder aangekondigd. Ze komt in het nieuwe jaar niet meer terug, omdat haar thuissituatie daarom vraagt.

 • Geschil Leusinkbrink ten einde

  18 december 2020

  Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV en de gemeente Berkelland hebben overeenstemming bereikt over het geschil met betrekking tot woonwijk Leusinkbrink in Ruurlo. Hiermee is er duidelijkheid voor beide partijen en zijn de juridische procedures van tafel.

 • Ondersteuning verwijdering asbest

  18 december 2020

  De gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland. Daarvoor is het belangrijk actief de sanering van asbestdaken te stimuleren. Zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken, als eigenaren van grote schuren met asbest. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het ‘plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’ vastgesteld. Eén van onderdelen is dat er geld en middelen beschikbaar komen.

 • Carbid: sla jaartje over

  18 december 2020

  De aangescherpte maatregelen beperken de mogelijkheden om carbid te schieten nog meer dan al aangekondigd. Samenkomen mag slechts met maximaal 2 personen of één huishouden.

 • Al 4 ruilaktes bij ruilverkaveling

  18 december 2020

  Vorig jaar is de gemeente Berkelland in samenwerking met de stichting vrijwillige kavelruil Berkelland e.o. en het Kadaster gestart met een integraal kavelruilproject. Op de informatieavond van 5 september 2019 hebben veel mensen zich laten informeren en aangemeld. Daarna volgde een periode van inventarisatie. Grondeigenaren gaven in meer dan 250 gesprekken met de kavelruilcommissie hun wensen aan.

 • Kringloopwinkels voorlopig dicht

  21 december 2020

  Door de nieuwe coronamaatregelen hebben kringloop Aktief in Groenlo en Bohero in Borculo tijdelijk hun deuren gesloten. Bij kringloop Aktief is het nog beperkt mogelijk goederen te brengen of te laten ophalen.

 • Informatie in Berkellandwijzer

  21 december 2020

  Op Berkellandwijzer.nl vindt u een speciale pagina met tips, alternatieven en initiatieven in coronatijd. In BerkelBericht lichten wij een aantal van die initiatieven uit.

 • Openingstijden gemeentehuis

  21 december 2020

  Het gemeentehuis in Borculo is rond de feestdagen beperkt geopend. Wat betekent dit voor u?

 • Afscheid Marijke van Haaren

  22 december 2020

  In de laatste raadsvergadering van Berkelland van 2020 heeft Marijke van Haaren haar vertrek als wethouder aangekondigd. Ze komt in het nieuwe jaar niet meer terug, omdat haar thuissituatie daarom vraagt. We blikken met haar terug op haar wethouderschap in Berkelland.