100ste burgerinitiatief klopt op de deur van Berkellands Naoberfonds

Vijf ‘gewone’ Berkellanders die mogen besluiten over financiële steun aan burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun gemeente vergroten. Dat is het Berkellands Naoberfonds, in september 2019 geïnitieerd door de gemeente. Na iets meer dan een jaar werd het 100ste burgerinitiatief ingebracht. ‘’Wij zijn onder de indruk van de betrokkenheid en prachtige ideeën die er onder de inwoners leven”, vinden de vijf commissieleden.

‘’Zoveel prachtige ideeën voor leefbaar Berkelland’’

Wethouder Anjo Bosman: “Ik wil graag een groot compliment uitdelen aan de 5 vrijwilligers van de adviescommissie en de Ideeëndokter Johan Godschalk. Hun inzet en manier waarop ze het Berkellands Naoberfonds op de kaart zetten overtreft onze verwachtingen. Echt klasse! Ook grote waardering voor al die inwoners die met prachtige ideeën komen voor een leefbaar Berkelland.”

De gemeente deed in 2019 een oproep onder de Berkellanders om zich beschikbaar te stellen voor de nieuwe adviescommissie. De huidige vijf commissieleden vormen een brede afspiegeling van de Berkellandse samenleving. Han ten Brinke uit Neede is dierenarts, Anouk Meerbeek uit Ruurlo is actief bij Reurpop, de Borculose Jo Kloosters heeft jaren voor de overheid gewerkt en is zeer actief in het vrijwilligerswerk, Kees Koolschijn uit Ruurlo heeft jarenlang voor woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties gewerkt en Raph Schouten is bestuurslid bij Openluchttheater Eibergen. ‘’Het mooie is dat ieder vanuit een eigen specifieke achtergrond, maar wèl met brede blik, naar de ideeën kijkt. Het vult elkaar perfect aan. Daarnaast hebben we allemaal een groot netwerk en kennen veel Berkellanders en organisaties. Dit maakt dat we initiatieven goed in hun samenhang kunnen duiden.”

2019 foto adviescommissie Berkellands Naoberfonds
V.l.n.r. Kees Koolschijn, Jo Kloosters, Raph Schouten, Han ten Brinke, Anouk Meerbeek
(Foto is gemaakt voor de coronatijd).

De commissie wordt begeleid door Johan Godschalk, die door de gemeente is gevraagd om inwoners te ondersteunen bij hun initiatieven. De ‘Ideeëndokter’ houdt elke vrijdagochtend in het gemeentehuis spreekuur. Vanwege de coronacrisis wordt dit tijdelijk digitaal ingevuld, maar gaat de ondersteuning ‘gewoon’ door. ’’Het is zeer laagdrempelig. Iedereen kan onder het genot van een kop koffie zijn of haar idee bespreken. Ik denk mee op inhoud en proces, zet mijn netwerk in, adviseer over financiën, leg verbindingen met ideeën van andere inwoners en help bij de aanvraag. Vervolgens is het aan de initiatiefnemer om al dan niet formeel bij de gemeente in te dienen’’, vertelt Godschalk. Inmiddels zijn er honderd Berkellanders een bakkie gaan doen bij de Ideeëndokter. 38 van hen hebben later formeel een subsidieverzoek ingediend bij het Berkellands Naoberfonds. 21 aanvragen zijn gehonoreerd. De bijdrage varieert van 300 tot 25.000 euro.

Passie

‘’Iedere initiatiefnemer krijgt de mogelijkheid om voor de commissieleden het idee in vijf minuten toe te lichten. Ja, natuurlijk zijn sommigen heel nerveus. Niet iedereen is gewend om een presentatie te houden. Dat vinden wij ook helemaal niet erg. Het gaat niet om een gladde babbel, maar een goed initiatief en passie.’’ Een mooi voorbeeld is het honderdste idee, afkomstig van de 23-jarige verpleegkundige Loretta Zieverink. Zij signaleert dat veel 65-plussers graag hun sociale netwerk vergroten. ‘’Loretta kwam met het idee voor whatsapp-groepjes, waarbij iedere maand drie andere deelnemers aan elkaar worden gekoppeld. Ze bellen elkaar voor een praatje. De week erop ontmoet je weer nieuwe deelnemers. Ontstaat er een klik? Dan is er de mogelijkheid om elkaar vaker te bellen en beter te leren kennen. Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar wèl een geweldig idee, dat je ook nog kunt uitrollen naar andere doelgroepen. Het brengt Berkellanders dichter bij elkaar en versterkt het welzijn en de leefbaarheid. Dat is ook precies de kern waar het bij het Berkellandse Naoberfonds om draait”, besluit Godschalk.

Kees Koolschijn en Anjo Bosman
Kees Koolschijn, voorzitter adviescommissie en wethouder Anjo Bosman bij de midwinterhoornplantage in Eibergen. Eén van de gehonoreerde aanvragen van het Berkellands Naoberfonds.

Van voedselbos tot tablets senioren

De gehonoreerde projecten lopen uiteen van klein tot -soms letterlijk- heel groot. De midwinterhoorngroep Eibergen krijgt een bijdrage voor de aanleg van een midwinterhoornplantage, inclusief een reuze midwinterhoorn langs de nieuwe N18. Van de aanplant worden nieuwe midwinterhoorns gemaakt. De schooljeugd wordt er actief bij betrokken. De PCOB Neede krijgt een bedrag voor de aanschaf van vijf tablets, waarmee les aan ouderen wordt gegeven om de digitale vaardigheden te vergroten. Het voedselbos bij Geesteren krijgt ook een bijdrage. Het initiatief van Evert Kaatee en Rebke Klokke combineert natuur met biologische voedselproductie. ‘Helemaal Groen’ is een app voor het inzamelen en opruimen van zwerfafval en wordt ook mede mogelijk gemaakt door het Berkellands Naoberfonds. De app laat tevens zien waar al is opgeruimd. De deelnemers kunnen bovendien met elkaar in contact komen. 

Het Berkellands Naoberfonds is er niet voor eenmalige projecten, maar ondersteunt initiatieven die blijvend de leefbaarheid en onderlinge samenhang onder Berkellanders versterken. Wie meer informatie wil kan per mail contact opnemen met Ideeëndokter Johan Godschalk: johangodschalk@hotmail.com.