Al 4 ruilaktes bij ruilverkaveling

Vorig jaar is de gemeente Berkelland in samenwerking met de stichting vrijwillige kavelruil Berkelland e.o. en het Kadaster gestart met een integraal kavelruilproject. Op de informatieavond van 5 september 2019 hebben veel mensen zich laten informeren en aangemeld. Daarna volgde een periode van inventarisatie. Grondeigenaren gaven in meer dan 250 gesprekken met de kavelruilcommissie hun wensen aan.

twee heren in kantoor ruilverkaveling

Voorzitter Bertus Hesslink en bestuurslid Gerrit Hogemans aan het werk in de keet van de kavelruilcommissie

Voorbereiding ruilvoorstellen

De voorbereiding en inventarisatie hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. In een aantal gebieden waren er direct kansen en heeft de kavelruilcommissie ruilvoorstellen voorbereid. Een aantal daarvan zijn inmiddels uitgevoerd; tot nu toe zijn er 4 ruilaktes bij de notaris gepasseerd met een totale oppervlakte van 128,5 ha.

Niet overal directe kansen voor ruiling

In een aantal gevallen zijn er door de kavelruilcommissie gesprekken gevoerd, waarbij grondeigenaren hun wensen hebben doorgegeven, maar heeft men daarna niets meer vernomen  Dat betekent zeker niet dat er niks mee is gebeurd. In die gevallen waren er geen directe kansen voor ruilingen. Deze wensen zijn nog steeds in beeld en worden meegenomen als er wel een kans is.

Corona

Het kavelruilproject is mensenwerk en neemt veel tijd in beslag. Zo zijn er vele voorstellen de revue gepasseerd, die uiteindelijk niet konden worden uitgevoerd. Het blijft een vrijwillig proces waar veel bij komt kijken. In sommige gevallen kwam er op het laatste moment een kink in de kabel: grondeigenaren beslisten anders of men kwam niet tot een prijsafspraak. Daarnaast heeft corona voor veel vertraging gezorgd. Vooral bij de aanmelding en bij het aangeven van wensen is toch een fysiek gesprek nodig. Agrariërs willen toch ook weten met wie ze van doen hebben. Verder moeten misverstanden worden voorkomen en is een gesprek met kaartmateriaal erbij nodig om vast te leggen over welke percelen gesproken wordt.

De gemeente heeft bij de provincie en Europa een aanvraag gedaan om de einddatum van het project met een half jaar tot een jaar te mogen verzetten. We wachten nog op een antwoord op dat verzoek. Tot slot kunnen we melden dat er op dit moment een grote ruil en een aantal kleinere wordt voorbereid.

Oproep

Heeft u ruilgrond beschikbaar of andere wensen en heeft u zich nog niet gemeld bij de kavelruilcommissie: u kunt zich nog steeds melden via Tonie Klein Brinke via: 06-5373 8484.