Kastanjebomen Brink

Bij de start van de revitaliseringswerkzaamheden in 2017 in het centrum van Eibergen hebben we een rapportage laten opstellen over de kwaliteit (conditie), vitaliteit (herstelkracht) en levensverwachting van de bomen in het centrum.

bomen Brink bij de Jumbo

Naar aanleiding van deze rapportage waren we van plan om 3 bomen aan de zijde van de Jumbo te verplanten. Nieuw onderzoek toont aan dat de hele rij kastanjebomen in de afgelopen 3 jaar door de aantasting van de kastanjebloedingsziekte conditioneel sterk is teruggelopen. Hierdoor kunnen we de 3 kastanjebomen niet duurzaam verplanten. Bij verplanten is de verwachting dat deze bomen dan over 5 jaar alsnog moeten worden vervangen.

Er is nu besloten om de hele bomenrij te vervangen door nieuwe bomen. Over welk soort dat zal zijn gaan we nog in gesprek met de direct aanwonenden.

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt de toezichthouder van het werk, de heer Bert Hofman bellen. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar via 06-2350 9470.