Lukt het niet om alle rekeningen te betalen?

Inwoners van Berkelland met financiële problemen kunnen bij Voormekaar terecht. Zo willen we voorkomen dat schulden groter worden. Daarnaast nemen we ook zelf contact op met inwoners in het kader van het project Vroeg er op af. Het telefoonnummer van Voormekaar is 0545-250 300 of kijk op www.voormekaar.net.

voormekaar vroeg er op af

Wethouder Gerjan Teselink: “Het is belangrijk dat inwoners op tijd hulp inroepen als het financieel niet meer lukt. Uit schaamte laten mensen schulden vaak veel te ver oplopen. Dan wordt het steeds moeilijker om er uit te komen. Kunt u de eindjes niet meer aan elkaar knopen of maakt u zich daar zorgen over, neem dan vooral contact op met Voormekaar. Zij bekijken met u of en hoe ze u weer op weg kunnen helpen. 

Vroeg er op af

In dit project werken we samen met verschillende organisaties, zoals zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en de woningcorporaties. We nemen contact op met inwoners die bij deze organisaties openstaande rekeningen hebben om onze hulp aan te bieden. 
Wij gaan in gesprek om te kijken naar een oplossing. Misschien hebben inwoners recht op toeslagen of komen in aanmerking voor een betalingsregeling. Ook verwijzen en begeleiden we naar passende hulp.

Weinig inkomen? Check waar je recht op hebt

Iedereen die een laag inkomen heeft (tot 110% van het minimumloon) of weinig te besteden als gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage voor de sportclub of voor net dat extraatje om rond te kunnen komen. Of iemand gebruik kan maken van een regeling of voorziening, hangt af van de persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met de leeftijd, of iemand samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis. Op www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland is alle informatie te vinden over de mogelijkheden.

Rondkomen Sem computer