Ondersteuning verwijdering asbest

De gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland. Daarvoor is het belangrijk actief de sanering van asbestdaken te stimuleren. Zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken, als eigenaren van grote schuren met asbest. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het ‘plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’ vastgesteld. Eén van onderdelen is dat er geld en middelen beschikbaar komen.

Asbestdak is verwijderd van stal

Asbestdaken tot 35 m²: gratis pakket met beschermingsmiddelen en gratis storten

Om het verwijderen van asbestdaken tot 35 m² te stimuleren, is er voor particulieren een pakket met beschermingsmiddelen beschikbaar. Het pakket met beschermingsmiddelen is vanaf 11 januari 2021 gratis af te halen op het gemeentehuis. U kunt het pakket krijgen als u het bericht van de gemeente laat zien met het ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding. Ook heeft u de mogelijkheid de verwijderde asbest eenmalig (max. 35 m²) gratis te brengen bij Sturris in Ruurlo of Nienhuis in Rietmolen. Ook daar moet u het bericht van de gemeente laten zien.

Voor vragen over het indienen van een sloopmelding (moet via www.omgevingsloket.nl) kunt u contact opnemen met Ingrid Wijlens of Angelien Seijger via telefoonnummer 0545-250 250.

Asbestdaken groter dan 35 m²

Voor ondersteuning van eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m² is er de mogelijkheid voor een gratis adviesgesprek. Ook kunt u een flinke tegemoetkoming krijgen in de kosten van het verplichte asbestinventarisatierapport. Financiële tegemoetkoming in de begeleiding van de asbestsanering behoort ook tot de mogelijkheden. Binnenkort ontvangen deze eigenaren een brief waarin dit verder wordt uitgelegd. Wacht u deze brief af, alvorens u telefonisch contact met ons opneemt.

Subsidieregeling binnenkort van kracht

Naast de mogelijkheden die we hierboven hebben beschreven, is er € 600.000,- beschikbaar voor een subsidieregeling voor asbestdaken groter dan 35 m². Met deze regeling kunt u (na sanering) een gedeelte van de kosten van de asbestsanering vergoed krijgen. De subsidieregeling wordt naar verwachting eind januari van kracht. Pas dan kunt u hiervan gebruik maken. Het aanvragen van subsidie gaat via de AGEM. Zodra de subsidieregeling van kracht is, informeren we u opnieuw via BerkelBericht en via de website www.agem.nl. Meer kunnen we u er tot die tijd niet over vertellen. Ook het doen van een reservering is niet mogelijk.