Raad vergadert 15 december

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 15 december 2020 om 19.30 uur. Als de vergadering vanwege het tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 16 december worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitale plaats.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek
  • VNOG Deelname aan Werkgeversvereniging WVSW
  • Revitalisering centrum Borculo
  • Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp vanaf 2022
  • Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken
  • Tweede Bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek
  • Verordening Starterslening 2021 en Bijstorting in Startersfonds
  • Slotwijziging
  • Belastingverordeningen 2021

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

Raadsvergadering live via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen.