Wijkbewoners en gemeente pakken samen de wijk Rozenkamp Eibergen aan

In Eibergen worden de Irisstraat, Violenstraat, Crocusstraat en de Rozenkamp opnieuw ingericht. Dit doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de aanwonenden. Normaal gesproken komen we daarvoor in een tent in de wijk bij elkaar om de gezamenlijke aftrap te doen. En gebruiken we dit moment om te brainstormen over een nieuwe invulling van de wijk en om te horen of er andere aandachtspunten zijn.

overhandiging enquetes 10-12-2020

Maar hoe pak je zoiets aan in corona-tijd? 

Om te inventariseren welke wensen en aandachtspunten er zijn hebben we samen met enkele wijkbewoners een vragenlijst opgesteld. Deze is huis-aan-huis door hen verspreid. De ingevulde vragenlijst kon bij deze personen weer ingeleverd worden. Afgelopen donderdag kwam wethouder Anjo Bosman de ‘oogst’ letterlijk - en op gepaste afstand - ophalen. Maar liefst 70% van de huishoudens heeft de vragenlijst ingevuld. 

Wethouder Anjo Bosman: “Een bijzonder hoge respons! Het liefst waren we fysiek bij elkaar gekomen om te overleggen, maar in deze tijd moet je creatief zijn. Ik ben blij dat we samen met een afvaardiging uit de buurt al zo ver zijn gekomen.” 

Ontwerpen

De komende weken worden de resultaten uit de vragenlijst verwerkt. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst wordt er met geïnteresseerden uit de buurt een ontwerpteam gevormd. Zij gaan samen met de gemeente een schets voor de vernieuwde openbare ruimte uitwerken. Anjo Bosman: “Hoe we dat gaan doen hangt af van de geldende maatregelen. En van het aantal aanmeldingen voor het ontwerpteam. De ene keer zijn het er vier, de andere keer twintig. Op ons wensenlijstje staat naast een ontwerpsessie ook een wijkwandeling met het ontwerpteam, maar of dat haalbaar is moeten we op een later moment bepalen.” Een eerste ontwerpteambijeenkomst vindt plaats begin 2021. 

Andere thema’s in het kader van wijk- en kerngericht werken 

Anjo Bosman die naast portefeuillehouder wijk- en kerngericht werken ook gebiedswethouder is voor Eibergen en wethouder openbare ruimte vertelt: “Nu we toch in de wijk zijn is dit voor ons meteen een moment om breder kennis te maken. Het gemeentelijke projectteam bestaat daarom niet alleen uit medewerkers van wegen en groen, maar ook bijvoorbeeld uit de medewerker welzijn en de contactpersoon voor Eibergen. Die richten zich vooral op initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het sociaal welbevinden van bewoners, de leefbaarheid in de wijk of bijvoorbeeld duurzaamheid. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we daar straks samen mee aan de slag.”