Apv op een aantal onderdelen gewijzigd

Met ingang van 1 februari 2020 is er een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) van kracht. In de APV worden allerlei onderwerpen geregeld. Denk daarbij aan het organiseren van evenementen, het gebruik van de openbare plekken, het innemen van standplaatsen, de sluitingstijden van horecabedrijven en verschillende regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Berkellands beleid gemaakt

Soms zijn artikelen van de Apv heel algemeen. In het artikel is dan opgenomen dat de gemeente zelf beleid kan maken. Dit beleid wordt dan uitgewerkt in ‘aanwijzingsbesluiten’ of ‘nadere regels’. Daarmee wordt het betreffende artikel dus meer Berkellands gemaakt.
De volgende aanwijzingsbesluiten en nadere regels zijn uitgewerkt:

  1. Aanwijzing gebied alcoholmatiging (artikel 2:48 Apv; hele gemeente)
  2. Aanwijzing parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 Apv)
  3. Aanwijzing parkeren kampeermiddelen (artikel 5:6 Apv)
  4. Aanwijzing verbod stallen fietsen bij restaurant Belle Fleur in Eibergen (artikel 5:12 Apv)
  5. Nadere regels paasvuren en verbranden snoeihout 2020 (artikel 5:35 Apv)
  6. Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2020 (artikel 2:10 en 4:15 Apv)
  7. Nadere regels voor terrassen 2020 (artikel 2:10 Apv)
  8. Nadere regels collectes, huis-aan-huisacties en kledinginzamelingen 2020 (artikel 5:13 Apv)
  9. Nadere regels voor het recreatiegebied Hambroek 2020 (artikel 5:33 en 5:34 Apv)

Nadere regels voor paasvuren en stoken snoeihout zijn veranderd  

De belangrijkste wijzingen zijn: