Berkelland in Balans

Hoe blijft de gemeente Berkelland ook in de toekomst financieel gezond? Als we geen maatregelen nemen heeft de gemeente in het jaar 2023 een tekort van 3,5 miljoen euro.
Binnenkort starten vervolggesprekken.

Getekend poppetje balanceert op een plank

Het proces dat we al vanaf vorig jaar september hiervoor lopen noemen we Berkelland in Balans. Omdat we de dingen in Berkelland graag samen doen hebben we vorig jaar via een enquête inwoners gevraagd naar ideeën en mogelijkheden voor ombuigingen. Daar is heel goed op gereageerd. Maar liefst 1.341 inwoners hebben via de enquête of straatinterviews hun ideeën kenbaar gemaakt. Nogmaals dank daarvoor!

Uitwerken alle opgehaalde ideeën

De volgende stap is nu dat we ideeën concreter gaan maken. En weer doen we dat zowel in onze eigen organisatie als met bewoners die hebben aangegeven verder mee te willen denken.

Thema’s om uit te werken met (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen

De gemeenteraad heeft 3 thema’s gekozen om de komende maanden verder uit te werken. Daarvoor benutten we graag opnieuw de denkkracht en praktijkervaring in de samenleving. Waar kunnen we het slimmer of anders doen? Dit is een open proces waarvan de uitkomst op voorhand niet vast staat.

De thema’s zijn:

  • Onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied (groen, wegen, bermen, bomen, bossen, natuur en landschap).
  • Bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/kwijtschelding.
  • Inkomsten verhogen. Kwaliteit van dienstverlening in relatie tot de hoogte van de leges. Dit onderzoek zal gedaan worden via een inwonersenquête.

Naast de uitwerking van deze thema’s werkt de gemeentelijke organisatie nog tal van andere ombuigingsideeën uit.

Begin mei worden uitkomsten gepresenteerd tijdens informatiemarkt

Over twee maanden hebben we dan een compleet zicht op alle uitgewerkte ideeën. Begin mei worden de uitkomsten tijdens een informatiemarkt gepresenteerd aan inwoners, raadsleden en andere geïnteresseerden. Op dit moment kunnen we dus ook nog niets zeggen over hoe we het tekort gaan oplossen.

Hebt u bij de inwonersenquête vorig jaar aangegeven dat u betrokken wilt worden, dan krijgt u een e-mail

Bij de inwonersenquête hebben bijna 500 inwoners hun e-mailadres opgegeven. Deze inwoners krijgen een e-mail waarin hen wordt gevraagd of ze de komende tijd betrokken willen worden bij één van de gekozen thema’s of eventueel in een later stadium.

Heeft u zich niet opgegeven maar wilt u wel graag meedenken?

Bent u (ervarings)deskundige of direct betrokkene en wilt u meedenken over de thema’s Onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied of Bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/kwijtschelding, mail dan naar p.ruesink@gemeenteberkelland.nl. Organisaties die betrokken zijn bij de thema’s worden vanzelfsprekend door ons uitgenodigd.