College wil kortere wachtlijsten

De gemeente Berkelland wil meer woongelegenheden voor mensen die zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg. Het gaat dan voornamelijk om mensen met dementie. De wachtlijsten voor deze mensen lopen soms op tot 18 maanden. Voor deze inwoners wil het college tot 2025 ruimte bieden voor ongeveer 90 plekken, verdeeld over verschillende locaties.

Langere wachtlijsten

Het aanbod van plekken voor mensen die aangewezen zijn op intensieve zorg is de laatste jaren in Berkelland niet gestegen, waardoor langere wachtlijsten zijn ontstaan. Ook zijn de traditionele verzorgingshuizen momenteel niet allemaal voldoende geschikt voor de zwaardere zorg voor ouderen. Om de huidige zorgaanbieders tijd en ruimte te geven het bestaande vastgoed te transformeren, wil het college met deze extra plaatsen de druk laten afnemen.

Wethouder Maikel van der Neut: ‘Om snel plekken te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieders, corporaties en andere vastgoedeigenaren/investeerders in de Regietafel Wonen en Zorg. Afgesproken werd dat de zorgpartijen en corporaties via de Regietafel zouden komen met concrete voorstellen om de wachtlijsten te gaan verkorten. Dat lukte onvoldoende. De gemeente is daarop gevraagd de regie over te nemen. Die rol is de afgelopen maanden actief opgepakt. We hebben gesproken met diverse partijen, zoals individuele partijen, met Menzis Zorgkantoor en huisartsen. We denken dat we met deze stap ruimte creëren in onze gemeente voor flexibel in te zetten woonvormen, die passen bij de zorg die nodig is, nu en in de toekomst. Onze visie sluit daarmee goed aan op de aanpak die het kabinet onlangs op 21 januari voorstelde, op advies van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg.’

Nieuwe locaties

Het doel van het college is dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen (hoofd)kern kunnen blijven wonen. Daarom krijgen partijen de mogelijkheid om te komen met locaties in Eibergen, Borculo, Neede en twee in het buitengebied. In Ruurlo wordt De Bundeling momenteel getransformeerd voor zwaardere zorg.

Gehandicaptenzorg

Ook voor inwoners met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap zijn te weinig plekken beschikbaar. Met name Estinea ervaart knelpunten. Er is een tekort en er is sprake van te veel versnippering. Ze zijn daarom op zoek naar een nieuwe locatie in Eibergen voor 28 personen. Met dit besluit kunnen zij in gesprek met grondeigenaren en vastgoedinvesteerders om toekomstbestendige zorg te kunnen leveren.

Na 2025 stijgt de behoefte, met name voor zwaardere ouderenzorg, nog verder. De houdbaarheid van de zorg voor de lange termijn komt daarmee onder druk. De wens is om, naast de plekken die nu worden toegevoegd, te komen tot innovaties op het gebied van wonen en zorg. Nieuwe woonvormen, digitalisering en samenwerking zijn van daarbij belang. Dit mogen we verwachten van nieuwe aanbieders die zich bij ons melden.