Commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied vergadert op 2 maart

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 2 maart een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

  • 19.00 uur Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 25 november 2019, waarbij besloten is de begunstigingstermijn eenmalig te verlengen tot 1 januari 2020.
  • 19.45 uur Behandeling van een drietal bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 december 2019 waarbij aan KPN een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een telecommast aan de Brummelweg in Neede. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied, telefoon 0545-250 250.