Geslaagde focussessie vrijetijdssector

Hoe willen we ons de komende jaren ontwikkelen op het gebied van toerisme en recreatie op een manier die past bij Berkelland? Over deze vraag hebben 20 ondernemers uit de vrijetijdssector zich op woensdag 12 februari 2020 gebogen.

Foto bijeenkomst genomen van achteruit de zaal

Er is gesproken over het waarborgen van de vitaliteit van verblijfsaccommodaties, het aanbieden van een divers en kwalitatief aanbod aan dagrecreatie en de rol van de VVV’s en TIP’s op het gebied van toeristische informatievoorziening.

De wil is er om te ontwikkelen en professionaliseren

Tijdens de sessie werd duidelijk dat de wil er is om de sector verder te ontwikkelen en professionaliseren. Wel werd aangegeven dat het belangrijk is om de kwaliteiten van Berkelland, zoals de natuur, rust en ruimte te bewaken. Dit is immers een belangrijke reden voor toeristen en recreanten om naar Berkelland komen.

Waarborg vitaliteit in de toekomst

Alhoewel de verblijfsaccommodaties in de Achterhoek over het algemeen vitaal zijn is dit geen reden om achterover te leunen. Door vaker samen op te trekken en te leren van elkaar kan vitaliteit in de toekomst gewaarborgd worden. Op het gebied van dagrecreatie is gesproken over het creëren van een divers en kwalitatief goed aanbod. Ondernemers zien hier nog ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in Berkelland. Verder is er gesproken over de rol van de VVV’s en TIP’s - Toeristische Informatiepunten. De recente transformatie van de VVV Ruurlo naar gastvrijheidspunt wordt gezien als een mooie ontwikkeling. Wel is het belangrijk dat de VVV’s en TIP’s ook richting de toekomst kritisch blijven nadenken over hoe zij de toeristen en recreanten zo goed mogelijk kunnen bedienen en of de huidige manier van informatievoorziening daar nog op aansluit.

Geslaagde bijeenkomst

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. De opgehaalde informatie vormt bruikbare input voor de herijking van het beleidsdocument toerisme en recreatie en een bijbehorende uitvoeringsagenda waar de sector, gemeente Berkelland en Achterhoek Toerisme de komende jaren de schouders onder kunnen zetten.