InHuis Steungezinnen

Er zijn in Berkelland heel veel verschillende organisaties die iets voor u kunnen betekenen als het gaat om zorg, opvoeden, opgroeien en ondersteuning. Met deze rubriek brengen we elke maand zo’n organisatie in beeld. Deze keer InHuis steungezinnen.

Jongetje met andere kinderen op grote schommel

InHuis Steungezinnen verbindt overbelaste gezinnen aan steungezinnen

Het steungezin biedt een dag(deel) per week of 2 weken, opvang aan een kind uit het gezin zodat ouders even ruimte hebben voor zichzelf. Met als doel de overbelasting in gezinnen te verminderen. 

Marije, moeder van Bart (4 jaar), heeft het niet makkelijk met de opvoeding. Ze vindt de zorg voor hun zoontje soms heel zwaar. Zo zwaar dat haar man soms van zijn werk thuis moet komen omdat het haar teveel wordt. Dit geeft spanning in het gezin maar ook binnen hun relatie. Via een thuisbegeleidingstraject door professionals van Yunio is de situatie in het gezin weer op orde. De opvoeding valt Marije echter nog wel zwaar. Van de thuisbegeleider krijgt zij het advies om met InHuis Steungezinnen in gesprek te gaan: Een ander gezin waar haar zoon even kan spelen en meedraaien, liefst ook met andere kinderen.

Eerst wil Marije er niet veel van weten. Ze vindt het moeilijk om haar kind met een andere ouder mee te laten gaan, hem los te laten. Toch begint ze aan het kennismakingtraject, voor haar zoontje spreekt het idee haar wel aan. Het kennismakingstraject verloopt heel rustig. Bij iedere stap kan ze overwegen of ze wel of niet verder gaat. Zo kan ze goed aangeven wat zij wel of niet wil.
Bij de kennismaking met het steungezin valt alles op zijn plek. Bart vindt het heerlijk om daar te spelen. De steunouders geven vertrouwen bij Marije en haar man dat zij een fijne plek kunnen bieden aan hun zoon.

Dankbaar

Inmiddels gaat Bart al een aantal maanden een middag in de week spelen in het steungezin. Hij draait lekker mee en speelt graag met de kinderen. Marije en haar man zijn heel dankbaar dat het steungezin hem zo opneemt en hij zich daar veilig en vertrouwd voelt. Hij vraagt bijna dagelijks wanneer hij er weer mag spelen. De positieve aandacht, gezelligheid en structuur maken het steungezin tot een fijne plek om te zijn voor Bart. En Marije leert om haar kind los te laten, zelf te ontspannen en op te laden om de zorg voor hem aan te blijven kunnen. Marije is zo blij met het steungezin. “Zo bijzonder dat er mensen zijn die, zonder er iets voor terug te willen krijgen, dit voor een ander doen.” Door deze steun te ontvangen, kan Marije de zorg voor haar kind beter aan en staat ze sterker in haar schoenen.

Doelgroep

Steungezinnen bieden steun aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. De kinderen groeien op bij ouders die overbelast zijn door bijvoorbeeld hun eigen problematiek, door financiële problemen of ziekte. Vaak is er geen (familie) netwerk om op terug te vallen. Het kind heeft zelf geen extra ondersteuning of begeleiding nodig. InHuis Steungezinnen is geen hulpverlening, maar voorkomt dat moeite of problemen die er zijn groter worden en er meer hulp nodig is. Steungezinnen zijn vrijwilligers en hebben geen pedagogische opleiding nodig. Ze zijn als buren waar je kind even gaat spelen omdat je zelf druk bent of even ruimte nodig hebt.

Werkwijze

Tijdens een kennismaking wordt besproken welke ondersteuning er nodig is en wat een steungezin kan bieden. Wanneer het gezin gebruik wil maken van een steungezin wordt gezocht naar een passende match. Na een kennismaking kunnen de gezinnen bepalen of zij verder willen. Als dat het geval is wordt een eerste afspraak gepland en kunnen de gezinnen het verder met elkaar oppakken. De coördinator is dan alleen nog betrokken als er vragen zijn en voor de evaluaties. De gezinnen regelen de afspraken en het onderling contact zelf. 

Contact

InHuis Steungezinnen is bereikbaar via info@inhuissteungezinnen.nl en telefonisch via 06 - 1012 3745 (Madelon) of 06 - 5713 7425 (Dorien).