Jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze gemeentelijke aanslag van het GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor).

Logo GB Twente

Informatie over de aanslag

Op deze aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelastingen (OZB). Dit jaar ziet u op de aanslag een korting staan op de OZB en op de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket Mijn GBTwente. Hier kunt u veel zelf regelen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met het GBTwente via 053-4815 888 of via de overige contactgegevens die op de voorzijde van de aanslag vermeld staan. U kunt ook de informatiefolder van het GBT raadplegen.

Wilt u bezwaar indienen? Bel dan eerst even met het GBTwente

Wanneer u vindt dat deze aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is, bel dan eerst met het GBTwente. Zij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bezwaar maken kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag.

Aanslag voortaan liever digitaal?

Aanslagen van GBTwente en post van veel andere overheidsorganisaties direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een melding. Activeer nu uw MijnOverheid account en download de app via de appstore van Google of Apple. Inloggen gaat makkelijk en snel met DigiD.

Appartementseigenaren GEEN te hoge WOZ-beschikking

Naar aanleiding van een uitzending van het programma Kassa op 15 februari over de WOZ-waarde van appartementseigenaren, krijgen het GBT veel vragen. In de uitzending wordt gesteld dat appartementseigenaren een te hoge WOZ-beschikking ontvangen omdat gemeenten ten onrechte het reservefonds waarin appartementseigenaren verplicht sparen voor het onderhoud van de woningen, optellen bij de woningwaarde.

Dat geldt NIET voor de gemeenten die bij GBTwente aangesloten zijn. GBTwente houdt namelijk wel degelijk rekening met het feit dat een deel van de koopsom deel uitmaakt van het reservefonds van de VVE. In de marktanalyse en dus ook in de waardering van uw appartement, zijn die gegevens al verwerkt. Ook raadpleegt het GBT aktes over de financiële positie van de VvE's. Appartementseigenaren in ons verzorgingsgebied krijgen dus een GOEDE WOZ-beschikking toegestuurd.

Als u denkt dat er toch iets niet klopt, bel dan met het GBT, telefoon 053 - 481 58 88. Zij nemen uw argumenten met u door en helpen u bepalen of een eventuele vervolgstap zoals bezwaar maken zinvol is. Als u (alsnog) bezwaar wilt maken, dan gaat dat het makkelijkst en helemaal gratis in het digitaal loket Mijn GBTwente.