Platform Vrijwilligers Berkelland

Op dinsdag 21 januari 2020 was er een bijeenkomst over het Platform Vrijwilligers Berkelland. Samen met een diverse groep vrijwilligersorganisaties hebben we gekeken naar de uitkomsten van de Effectenarena, die al eerder was gemaakt.

Hieruit kwam naar voren dat de thema’s informatie delen, verbinding en vinden en binden van vrijwilligers belangrijk zijn. In groepen zijn deze thema’s besproken waarbij er veel ideeën en suggesties zijn gedaan hoe deze thema’s binnen het Platform vorm te geven en ook over wie daarbij betrokken zouden moeten zijn. Met deze concrete resultaten gaan we gezamenlijk verder aan de slag. Wilt u ook een actieve rol spelen bij het verder vormgeven van het Platform of op de hoogte blijven van de voortgang, dan kunt u contact opnemen met Anita Delsing, Kwartiermaker Welzijjn.

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Spectrum

Zij gaven een korte introductie op de workshop ‘Vinden en binden van vrijwilligers’. Handige tips uit deze introductie waren onder andere:
-    Weet als organisatie waar je voor staat, waarom doe je hetgeen je doet?
-    Weet wat de motivatie en drijfveren zijn van de (potentiéle) vrijwilliger.
-    Mix and match, waar zitten overeenkomsten en ga flexibeler om met vacatures door de functie-inhoud aan te passen of de taken anders te verdelen.

Succesverhalen werden gedeeld

Er ontstond een mooie uitwisseling tussen de aanwezigen, waarbij succesverhalen werden gedeeld. Zoals al aangegeven zijn uitwisseling van informatie en kennisdelen belangrijke thema’s voor vrijwilligersorganisaties en het Platform Vrijwilligers zal hierbij een faciliterende rol hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Delsing, a.delsing@gemeenteberkelland.nl of 0545-250323.