Twee cheques uitgereikt

Op woensdag 12 februari 2020 zijn in Borculo 2 cheques van € 250 uitgereikt voor goede initiatieven om de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Bij zaal Peters organiseerde de gemeente een avond over wijk- en kerngericht werken in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo.

Prijswinnaars met de cheque

Het Naoberfonds werd ook onder de aandacht gebracht, omdat het aansluit bij de wijk- en kerngerichte werkwijze die de gemeente hanteert. Inwoners waren gevraagd een goed idee aan te dragen.

Het idee van Mels van Rijsewijk en Hans Rensink ontving een cheque. Zij willen een jeu de boulesbaan realiseren in hun wijk. De wijk vergrijst en buurtbewoners zien en spreken elkaar minder. Eenzaamheid ligt op de loer. Door een plek te hebben om samen te komen en jeu de boules te spelen, verwachten zij dat buurtbewoners weer meer contact met elkaar krijgen.

Ook Peter Nieuwenhuis ontving een cheque van € 250. Op Het Eiland, tussen de Korte Wal en de Burgemeester Bloemersstraat, is na de stormramp in 1925 een stobbenmonument geweest. Alle stobben van de omgevallen bomen werden daar verzameld. Om daaraan te herinneren wil hij op deze locatie, samen met het Zone.college en IDgroen, bostulpen planten in de vorm van een cycloon.

Heeft u ook een goed idee?

Schroom niet en loop eens op vrijdagochtend binnen bij het spreekuur van ideeëndokter Johan Godschalk of kijk op www.gemeenteberkelland.nl voor meer informatie.