Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 9 januari 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Logo cliƫntenraad participatiewet

Agenda

 • Opening
 • Nieuws uit de werkgroepen
 • Stand van zaken vacatures
 • Vaststellen werkplan 2020
 • Anders denken, anders werken (bespreking aangeleverde stukken Henk van Deutekom - één verordening Sociaal Domein)
 • Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ (stukken eerder aangeleverd voor 12-12-19)
 • Mededelingen
 • Uitgaande en ingekomen post
 • Vaststellen verslag 12 december 2019
 • Rondvraag
 • Sluiting

Inzien stukken

De agenda en eventuele stukken voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 9 januari liggen de stukken voor agendapunt 4 en 5 ter inzage.