Klankbordgroep in gesprek over vrijkomende agrarische bebouwing

De afgelopen periode zijn keukentafelgesprekken met agrariërs gevoerd en daar is een klankbordgroep uit ontstaan. Op 22 januari kwam deze voor het eerst bij elkaar. Het onderwerp was vrijkomende agrarische bebouwing.

klankbordgroep

In de landbouw stoppen steeds meer agrariërs, met als gevolg dat schuren leeg komen te staan. Als gemeente wilden we graag weten hoe de mensen uit de klankbordgroep tegen dit onderwerp aankijken. We nemen de informatie uit de klankbordgroep mee om te kunnen bepalen of nieuw beleid nodig is. Ongeveer 35 personen, grotendeels agrariërs, waren aanwezig en spraken met elkaar over (her)gebruik en sloop van leegstaande schuren.

klankbordgroep