Nieuwe leden jongerenraad

De jongerenraad heeft 2 nieuwe leden. Imke Bakker uit Rekken en Walter Pet uit Geesteren zijn onlangs benoemd.

Logo jongerenraad

Even voorstellen

Walter is 23 jaar en woont in Geesteren. Walter studeert Music Management aan de HKU. Hij wil graag aanschuiven bij de jongerenraad, omdat de speerpunten die genoemd staan stuk voor stuk onderwerpen zijn waar hij graag over zou meedenken. Met name het onderwerp kunst en cultuur is iets waar hij zich vanuit zijn opleiding graag voor inzet.

Imke is 26 jaar oud en woont in Rekken. Imke: “Ik hecht veel waarde aan de omgeving waarin ik woon. Graag zou ik iets terugdoen voor de maatschappij en mijn steentje bijdragen binnen de gemeente Berkelland. Geregeld hoor en zie ik dingen die anders zouden kunnen, daarmee zou ik proactief aan de slag willen gaan.”

Afspiegeling van de jongeren uit Berkelland

Door de nieuwe leden te benoemen wordt er tegemoet gekomen aan de wens om de jongerenraad een afspiegeling te laten zijn van de jongeren in Berkelland. Daarbij is gelet op leeftijd, vertegenwoordiging uit kernen en achtergronden (werkend, studerend).

De jongerenraad moet er toe leiden dat jongeren meer betrokken raken bij het gemeentelijk beleid en de lokale politiek.

Momenteel houdt de jongerenraad zich bezig met onderwerpen zoals wonen, sport en cultuur, voorlichting m.b.t. alcohol en drugs en het Staring College. Daarnaast gaat de jongerenraad in gesprek met jongeren uit Berkelland, maar ook met raadsleden, ambtenaren, de Welzijnsraad en Jimmy’s Berkelland om te spreken over actuele thema's en onderwerpen.