Traditie paasvuur blijft

In 2019 konden de paasvuren niet worden aangestoken door de droogte. Er waren 79 paasvuren aangevraagd. Dat aantal maakte het voor de brandweer onmogelijk om ze allemaal vooraf te controleren.

paasvuur

Wij willen de traditie behouden

Op 11 november 2019 is er een openbare bijeenkomst geweest over de paasvuren. Het gedeelde beeld was dat traditie belangrijk is. Door het aantal paasvuren te verminderen, willen wij de paasvuurtraditie behouden. Stookontheffingen, die te laat worden aangevraagd, kunnen niet meer worden aangestoken als paasvuur.

Een klein aantal paasvuren is beter beheersbaar

Er is afgesproken dat de brandweer de aangevraagde locaties vooraf gaat bezoeken. Dan wordt gekeken of voldaan kan worden aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft afstanden vastgesteld waarbinnen de paasvuren veilig kunnen worden aangestoken. Voldoet een paasvuur aan de richtlijnen, dan kan het ook bij langdurige droogte worden aangestoken. Een paasvuur in de (kleine) kernen en buurtschappen is in ieder geval toegestaan als die voldoet aan de richtlijnen. Daarbij hoeft er geen sprake te zijn van traditie. Ligt een paasvuur daarbuiten? Dan kan er alleen gestookt worden als er al vele jaren op die plek een paasvuur wordt ontstoken.

U kunt vanaf nu een paasvuur aanmelden

U kunt via www.gemeenteberkelland.nl/paasvuur aangeven dat u van plan bent om een paasvuur op te bouwen. Na deze melding gaan wij samen met de brandweer bekijken of dat op de gekozen locatie mogelijk is. Wij nemen daarover contact met u op. Na 1 maart 2020 is het niet meer mogelijk om een paasvuur te melden.