Uitkomsten enquête Berkelland in Balans bekend en gepresenteerd

Vanavond zijn in de raadscommissie Bestuur en Sociaal de uitkomsten gepresenteerd van de enquête over Berkelland in Balans. 1.341 inwoners hebben deelgenomen, waarvan 1.239 inwoners via de enquête en 102 via de straatinterviews. Een prachtige respons!

Enkele conclusies

  • Grote bereidheid om mee te (blijven) denken: vooral op zorg, veiligheid, wonen, fijn leven.
  • Bezuinigingen vooral zoeken in: cultuur, fijn leven, werken en ondernemen, duurzame energie, sport.
  • Bezuinigingen vooral niet zoeken in: zorg, samen veilig.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Thema’s om met (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen over verder te praten

Op dit moment zitten we in de 2e fase van het proces Berkelland in Balans. In deze fase gaan we ombuigingsideeën verder verkennen en uitwerken. De helft van de inwoners geeft aan bereid te zijn om mee te blijven denken over de ombuigingen. Zij geven aan dat vooral op de thema’s zorg, veiligheid, wonen en fijn leven te willen doen.
Tijdens de vergadering van de raadscommissie van 7 januari zijn 5 thema’s (normaliseren van zorg, openbare ruimte in het buitengebied, zwembaden, leges, bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/kwijtschelding) genoemd waaruit de raad op 21 januari een keuze kan maken. Over de gekozen thema's gaan we als gemeente doorpraten met (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen. Allereerst zullen de thema’s en de toetsingscriteria worden besproken in de commissie Bestuur en Sociaal op 14 januari 2020.

Berkelland in Balans

Oplopend naar 2023 is er een structureel tekort in de begroting van 3,5 miljoen euro.
In Berkelland willen we de dingen graag samendoen. Daarom maken we voor de ombuigingsvoorstellen ook gebruik van de denkkracht en creativiteit van de Berkellandse samenleving. Doel van Berkelland in Balans is een zorgvuldig proces waarbij het college in mei-juni 2020 een onderbouwd voorstel voorlegt aan de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2021 waarin de meerjarenbegroting sluitend is.

Klik hier voor de presentatie.