Weer subsidie woningisolatie

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de isolatie van particuliere koopwoningen. De regeling ‘Achterhoek Bespaart’ heet vanaf nu ‘Berkelland bespaart 2020-2022’. Het biedt huiseigenaren de mogelijkheid om maximaal € 500 subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning.

Een huisje met een gebreide das om

Isolatie van uw woning betekent direct energie besparen

Waarvoor is subsidie mogelijk?

De subsidie is beschikbaar voor dak-, gevel- of vloerisolatie en het plaatsen van isolatieglas HR++(+). Vraagt u samen met minimaal 6 buren of wijkbewoners tegelijk subsidie aan? Dan komt u zelfs in aanmerking voor een bonus en kan de subsidie oplopen tot € 750.

De regeling sluit aan bij de voorgaande regeling Achterhoek bespaart 2018/2019. Het aanvragen van de subsidie kan eenvoudig via 'Aanvragen subsidie energiebesparende maatregelen'.

Vanaf september 2016 investeerden al 1.140 Berkellandse woningeigenaren met deze subsidie gemiddeld € 2.500 tot € 3.000 in woningisolatie.  

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  • Subsidie is alleen voor eigen woningen in de gemeente Berkelland met een woonbestemming en de aanvrager moet de woning zelf bewonen. Subsidie wordt verstrekt voor het aanbrengen van dak-, gevel- of vloerisolatie of het vervangen van glas door HR++(+) glas.
  • De woning is gebouwd voor 1980.
  • Subsidie is maximaal € 500 bij minimale besteding van € 1.500. Anders is de subsidie maximaal 1/3 van de totale kosten. Een burenbonus geldt als 6 aanvragen uit de gemeente tegelijk worden ingediend. Het subsidiebedrag kan dan maximaal € 750 euro worden. De minimale besteding moet dan wel € 2.250 zijn.
  • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de subsidieverlening (de factuurdatum is hierbij bepalend).
  • Aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.

Aanvragen via formulier op onze website

Aanvragen van de subsidie kunt u hier. Mocht u hulp nodig hebben dan kunnen de medewerkers van de Publiekswinkel helpen met het invullen, telefoon 0545 - 250 250.

Meer informatie

Hulp nodig bij het kiezen welke isolerende maatregel(en) het best passen bij uw woning, wensen en mogelijkheden? Dan kunt u terecht bij het Agem Energieloket. Kijk op  www.agemenergieloket.nl of bel 0314 - 820 360.