Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 15 januari

De Welzijnsraad vergadert op woensdagavond 15 januari 2020 om 20.00 uur in Kulturhus ’t Stieltjen aan de Wolinkweg 12 in Haarlo. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloopmoment

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloopmoment en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland via 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en in het bijzonder over de doorontwikkeling beschermd wonen. En de samenvoeging van verordeningen tot één verordening voor het sociaal domein.

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie

Voor verdere informatie zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.