Woonsituaties buitengebied

In BerkelBericht schreven we in november 2019 dat de inventarisatie van de bestaande (vergunde) woonsituaties in het buitengebied bijna was afgerond. De afronding neemt wat meer tijd in beslag dan verwacht, onder andere omdat eigenaren zich blijven melden.

Planning

De planning is nu dat eigenaren, van adressen die onderdeel zijn van de inventarisatie, in februari/maart 2020 een brief met informatie over hun woonsituatie ontvangen. Hierin leggen we ook uit wat het besluit van de gemeenteraad voor hen betekent.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 0545-250 250.