Juli

 • Certificaat Ondersteuning Thuis

  03 juli 2020

  Afgelopen donderdagavond hadden 10 huishoudelijke medewerkers de primeur. Zij kregen als allereerste ‘lichting studenten’ het landelijk erkende Mbo-certificaat voor Ondersteuning Thuis uitgereikt. Een uniek moment voor hen, het Graafschap College én de gemeente Berkelland.

 • Voorkom woninginbraken

  03 juli 2020

  Gaat u op vakantie? Licht dan in ieder geval de buren in. Dat is 1 van de tips. Hieronder leest u nog meer tips.

 • Burgemeester beëdigd

  03 juli 2020

  Burgemeester Joost van Oostrum is door Commissaris van de Koning John Berends officieel beëdigd voor zijn tweede termijn als burgemeester van de gemeente Berkelland. Bij de Commissaris van de Koning legde hij, in het bijzijn van een deel van zijn gezin, de eed af.

 • Ervaringsverhaal mantelzorger Kayleigh

  03 juli 2020

  “Op mijn 15e kreeg ik in de gaten dat ik mantelzorger ben. Mijn moeder vroeg mij toen of ik een weekendje weg wilde met andere jonge mantelzorgers. Tot dat moment waren we in mijn ogen een volstrekt normaal gezin. Mijn ouders wilden mijn oudere broer en mij zo min mogelijk belasten met de zorg voor onze jongste broer Jethro, die een ernstige meervoudige beperking heeft.

 • Plussenbeleid: wat is het en hoe werkt het?

  03 juli 2020

  De gemeente Berkelland kent een groot buitengebied waar wonen, recreëren en (agrarische) bedrijvigheid samen gaan. Om dit buitengebied prettig en leefbaar te houden, is er een bestemmingsplan waaraan we plannen en ontwikkelingen toetsen. Als een niet-grondgebonden veehouderij verder wil uitbreiden dan het geldende bestemmingsplan toestaat, zijn er aanvullende regels waar het bedrijf zich aan moet houden. Deze regels en voorwaarden staan beschreven in het Plussenbeleid.

 • Tip van de week: PMD

  03 juli 2020

  In deze rubriek geven we een tip of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze week: wat mag er wel en niet in de PMD container?
  (PMD=Plastic, Metaal, Drankenkartons)

 • Jeugd aan zet

  06 juli 2020

  Door de coronacrisis gaan veel jongeren een andere zomer tegemoet dan zij zich misschien hadden voorgesteld. Festivals zijn afgelast en sport en sociale ontmoetingen zijn er veel minder. Samen met Stichting Buiten de School, de Berkellandse Uitdaging, het Assink Lyceum en Jimmy’s is de gemeente daarom een project gestart hoe wij deze zomer jongeren in Berkelland toch nog iets leuks willen bieden.

 • Voorwaarden voor zonneparken en windmolens in Berkelland

  07 juli 2020

  Zonneparken en windmolens in Berkelland, hoe dan?
  De gemeente Berkelland en de regio Achterhoek zetten zich in om in 2030
  energieneutraal te zijn. Voor het realiseren van die doelstelling is de gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen. Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven beginnen heel gewoon te worden.
  Maar ook al zouden alle daken vol gelegd worden met zonnepanelen, het zal niet genoeg zijn voor de energiebehoefte van de Berkellandse inwoners en ondernemers. Daarom moet er ook grootschalige opwek van duurzame energie komen. Daarbij moet u denken aan grote zonneparken en windmolens. En voordat zo’n park of windmolen kan worden gerealiseerd, stroomt er heel wat water door de Berkel.

 • Speelpark Oranjelaan

  07 juli 2020

  Op initiatief van bewoners uit de omgeving Oranjelaan en de Marktstraat in Neede heeft de gemeente samen met bewoners een nieuw plan ontwikkeld voor een speelpark aan de Oranjelaan naast de sporthal. De werkzaamheden beginnen na de zomer.

 • Rondkomen in Berkelland

  07 juli 2020

  Heeft u weinig te besteden? Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de hoogte van de verschillende regelingen die er zijn voor ondersteuning. Met de rekenhulp ‘Rondkomen in Berkelland’ wil de gemeente Berkelland er alles aan doen om inwoners te bereiken die nu niet weten dat ze misschien gebruik kunnen maken van een regeling.

 • Koninklijke Onderscheiding

  07 juli 2020

  Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum heeft op donderdag 2 en vrijdag 3 juli 2020 de versierselen uitgereikt horend bij een Koninklijke Onderscheiding. Door het coronavirus vond de Algemene Gelegenheid op 24 april in aangepaste vorm plaats. Gedecoreerden werden deze dag telefonisch van hun benoeming op de hoogte gebracht en ontvingen een bos bloemen.

 • Aanvraag aanwijzing lokale omroep

  10 juli 2020

  Tot 8 september 2020 kunt u voor de gemeente Berkelland een ‘aanvraag aanwijzing lokale omroep’ indienen. Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Elke gemeente wijst een omroep aan die een vergunning krijgt voor 5 jaar. Iedereen kan een aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 • Als de hamer valt…

  10 juli 2020

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 7 juli en vervolgt op 8 juli niet in de raadzaal plaats, maar digitaal.
  De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 8 juli. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Publiekswinkel ’s avonds gesloten in de bouwvakvakantie

  10 juli 2020

  Op 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus is de Publiekswinkel
  ’s avonds niet geopend. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.

 • Berkelland bespaart: U kunt subsidie voor woningisolatie aanvragen

  10 juli 2020

  Er is subsidie beschikbaar voor de isolatie van particuliere koopwoningen via de regeling ‘Berkelland bespaart 2020-2022’ (voorheen ‘Achterhoek Bespaart’). Het biedt huiseigenaren de mogelijkheid om maximaal € 500 subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. De subsidie is beschikbaar voor dak-, gevel- of vloerisolatie en het plaatsen van isolatieglas HR++(+). Vraagt u samen met minimaal 6 buren of wijkbewoners tegelijk subsidie aan? Dan komt u zelfs in aanmerking voor een bonus en kan de subsidie oplopen tot € 750. Het aanvragen van de subsidie kan eenvoudig via www.gemeenteberkelland.nl.

 • Jeugd aan zet deze zomer

  10 juli 2020

  Door de coronacrisis gaan veel jongeren een andere zomer tegemoet dan zij zich misschien hadden voorgesteld. Festivals zijn afgelast en sport en sociale ontmoetingen zijn er veel minder. Samen met Stichting Buiten de School, de Berkellandse Uitdaging, het Assink Lyceum en Jimmy’s is de gemeente daarom een project gestart hoe wij deze zomer jongeren in Berkelland toch nog iets leuks kunnen bieden. En waarmee jongeren tegelijkertijd ook iets kunnen betekenen voor lokale stichtingen en verenigingen. De jeugd is aan zet, deze zomer in Berkelland!

 • De Maand van Berkelland was een succes!

  10 juli 2020

  De Maand van Berkelland is tot een einde gekomen. Het is nu tijd om te oogsten en de opbrengsten te gebruiken voor toekomstplannen voor cultuur en erfgoed in de gemeente.

 • Berkellands Naoberfonds houdt weer elke vrijdag spreekuur in het gemeentehuis

  10 juli 2020

  Ideeëndokter Johan Godschalk houdt weer elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo. Alleen op vrijdag 24 juli is er geen spreekuur in verband met zijn vakantie.

 • Op vakantie of toch maar niet

  10 juli 2020

  De zomervakantie is begonnen. In bijna heel Europa zijn de grenzen weer open en kunnen vakantiegangers genieten van de natuur en een andere omgeving. Ondanks een vakantie met beperkingen, gaan 3 op de 10 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland deze zomer toch op pad. Dit blijkt uit de derde coronapeiling, uitgevoerd door GGD NOG, waar onder andere het effect van de versoepeling van de coronamaatregelen is onderzocht.

 • Voorwaarden voor zonneparken en windmolens in Berkelland

  10 juli 2020

  Dinsdag 7 juli heeft burgemeester Joost van Oostrum een petitie in ontvangst genomen van Bewoners tegen Windturbines. Deze petitie is 1786 keer ondertekend en werd onder grote belangstelling bij het gemeentehuis aan de burgemeester overhandigd. Burgemeester Van Oostrum: “Wanneer er een aanvraag wordt ingediend, wat nu nog niet het geval is, zullen we dit signaal zeker meenemen in de beoordeling daarvan.”

 • Volgende week geen BerkelBericht

  10 juli 2020

  In verband met de vakantieperiode verschijnt er geen BerkelBericht in de weken 30, 32 en 34. Volgende week 22 juli dus geen BerkelBericht in Achterhoek Nieuws.

 • Webshop voor gezinnen met kinderen en een minimuminkomen

  10 juli 2020

  De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een webshop voor kindregeling(en). Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die één of meer kinderen en een laag inkomen hebben, kunnen al jaren in aanmerking komen voor de zogenaamde kindregeling(en). Deze regelingen maken het financieel mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Groot onderhoud N319 Zutphen - Ruurlo

  10 juli 2020

  De Provincie Gelderland werkt aan de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg in Ruurlo. Het gaat om werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Tegelijkertijd past Gelderland de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Van 13 juli tot en met 31 juli is het deel tussen Kranenburg en de rotonde N319/N315 bij Ruurlo aan de beurt. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en is daarom in die periode geheel afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Het totale onderhoud duurt tot medio september.

 • Zomertoer Berkelland van start!

  10 juli 2020

  Deze week is de zomervakantie begonnen voor een heleboel kinderen in Berkelland. En dus ging ook de Zomertoer van start!

 • Proces 'inkoop jeugd'

  13 juli 2020

  De samenwerkende wethouders sociaal domein in de Achterhoek passen het proces om aan tot nieuwe inkoop van Jeugdhulp te komen. Na signalen van zorgaanbieders dat het tempo om tot afspraken te komen te snel ging, is donderdag 9 juli 2020 besloten dat de start van de nieuwe inkoop wordt opgeschoven. Hierdoor kan de dialoog met jeugdhulpaanbieders goed gevoerd worden.

 • Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030

  13 juli 2020

  Op 9 juli 2020 is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen; ook dit draagt bij aan gezondheid.

 • Heerlijk thuis in huis

  14 juli 2020

  De campagne Heerlijk Thuis in Huis krijgt een vervolg. Ook na 2020 wil de gemeente Berkelland inwoners actief bewust maken van wat zij kunnen doen om langer thuis te blijven wonen. Dit doen we in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek en Liemers, AGEM Energieloket en ProWonen. En met behulp van het woongelukgesprek, waarbij inwoners een advies-op-maat krijgen over de eigen toekomstige woonbehoefte.

 • Nieuwe Vrijetijdsagenda

  14 juli 2020

  Acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie te verlengen. Hierdoor wordt het toeristisch product van de Achterhoek verder versterkt. De basis voor deze samenwerking is de nieuwe Vrijetijdsagenda 2020 - 2030 die recentelijk door de colleges van de gemeenten is vastgesteld.

 • Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

  22 juli 2020

  Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Berkelland dat doen wat een inwoner echt verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening Sociaal Domein. In deze verordening komen alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening samen. En kan er sneller en slimmer ingezet worden op een helpende en samenhangende aanpak.

 • Aanleg glasvezel start in dorpen Noordijk, Rietmolen en Rekken

  23 juli 2020

  Na het aansluiten van het buitengebied op glasvezel, zijn nu ook een aantal dorpen binnen de gemeente Berkelland aan de beurt. Het gaat om de dorpen Noordijk, Rietmolen en Rekken.

 • 26 september Burendag!

  23 juli 2020

  Op 26 september is het Burendag! Onder het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’ kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de 15e editie via www.burendag.nl. Op deze manier, bedacht door organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds, kunnen buren deze dag op anderhalve meter vieren. Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd, waarin we fysieke afstand moeten houden, nog belangrijker geworden.

 • Publiekswinkel ’s avonds gesloten in de bouwvakvakantie

  30 juli 2020

  Op 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus is de Publiekswinkel
  ’s avonds niet geopend. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.

 • Herinrichting Bergstraat en Haverweg in Neede

  23 juli 2020

  Het plan bestaat om de Bergstraat en Haverweg opnieuw in te richten. In deze straten wordt het riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De wegen krijgen een nieuwe inrichting, er komt nieuwe verlichting en ook de straten worden groener ingericht.

 • Provinciale subsidieregeling COVID-19 voor cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

  23 juli 2020

  De provincie Gelderland heeft een COVID-19 subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme.

 • Werkzaamheden natuurherstel Stelkampsveld door provincie en Staatsbosbeheer

  23 juli 2020

  In augustus hervat de provincie Gelderland de werkzaamheden voor natuurherstel en herinrichting van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Stelkampsveld maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

 • In september en oktober vervanging/renovatie 3 bruggen in het buitengebied

  23 juli 2020

  Het is noodzakelijk om de stalen Bolksbeekbrug in de Slaapweg tussen Gelselaar en Nettelhorst te renoveren. De betonnen Meibeekbrug in de Huikert tussen de Leostichting in Borculo en Provinciale weg naar Ruurlo en de betonnen Middelhuisgootbrug in de Rekkense binnenweg tussen Rekken en Eibergen zijn aan vervanging toe.

 • Vrijwilliger in het zonnetje, deze maand Henk Koppelman

  23 juli 2020

  Donderdag 2 juli stond wethouder Marijke van Haaren, met een bos bloemen en een heerlijke taart, in het gemeentehuis in Borculo te wachten. Niemand minder dan Henk Koppelman werd dit keer in het zonnetje gezet. “Een bijzonder mens is Henk”, zegt de wethouder.