Aanvraag aanwijzing lokale omroep

Tot 8 september 2020 kunt u voor de gemeente Berkelland een ‘aanvraag aanwijzing lokale omroep’ indienen. Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Elke gemeente wijst een omroep aan die een vergunning krijgt voor 5 jaar. Iedereen kan een aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

mic

Stichting Regionaal Media Centrum Oost Nederland (Gelre FM) is op dit moment de lokale omroep in Berkelland. De huidige aanwijzing eindigt op 8 maart 2021.

Hoe werkt een aanwijzing?

Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente één lokale omroep aan. Een aanwijzing geldt voor 5 jaar. Voordat het Commissariaat een besluit kan nemen over de aanwijzing voor Berkelland, geeft onze gemeenteraad hier een advies over.

Aanmelden of meer informatie?

Geïnteresseerde partijen kunnen hun aanvraag tot 8 september 2020 indienen. Wilt u een aanvraag doen? Of heeft u vragen over de aanvraag of procedure? Dan kunt u terecht bij het Commissariaat voor de Media via: 
www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen.