Certificaat Ondersteuning Thuis

Afgelopen donderdagavond hadden 10 huishoudelijke medewerkers de primeur. Zij kregen als allereerste ‘lichting studenten’ het landelijk erkende Mbo-certificaat voor Ondersteuning Thuis uitgereikt. Een uniek moment voor hen, het Graafschap College én de gemeente Berkelland.

alle kandidaten met hun certificaat

De 10 trotse geslaagden op de foto, samen met docent en wethouder Marijke van Haaren

In de gemeente Berkelland bieden we huishoudelijke verzorging en licht persoonlijke verzorging aan volgens Ondersteuning Thuis. De werkwijze van Ondersteuning Thuis is erop gericht dat we de inwoner die dat (even) nodig heeft, ondersteunen zonder teveel gedoe en zonder teveel verschillende professionals die bij hen thuis komen.

Opleidingsprogramma: van afsluitende toets naar Mbo-certificaat

Ondersteuning Thuis wordt uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders en huishoudelijke medewerkers. Om hen hierin te scholen, heeft het Graafschap College op initiatief van de gemeente Berkelland een opleidingsprogramma ontwikkeld. Huishoudelijke medewerkers in Berkelland krijgen onder andere les in ziektebeelden en leren hoe zij ondersteunend kunnen zijn bij de persoonlijke verzorging van een inwoner. Na deze lessen, huiswerk en praktijkervaring volgt er een afsluitende toets. Als zij dit hebben gehaald, mogen zij in Berkelland naast de huishoudelijke hulp die zij verlenen, ook lichtere zorgtaken op zich nemen.

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar bepaald dat ook onderdelen van een mbo opleiding een ‘landelijk erkend bewijs’ waard zijn. In gezamenlijkheid is voor het opleidingsprogramma Ondersteuning Thuis een aanvraag ingediend en door het ministerie toegekend.
Om vervolgens het Mbo-certificaat te krijgen, is in plaats van een afsluitende toets een officieel landelijk examen nodig. Een groep van 10 huishoudelijke medewerkers die eerder al het opleidingsprogramma had afgerond, ging opnieuw de schoolbanken in. In januari hebben zij met succes praktijkexamen gedaan. Door de Coronacrisis duurde de officiële uitreiking iets langer, maar konden we deze zomeravond er toch nog een klein feestje van maken.

Marijke van Haaren: “Ik ben ontzettend trots op deze dames. Zij zijn zo belangrijk om het gedachtegoed van Ondersteuning Thuis verder te brengen. Door deze landelijke erkenning wordt hun harde werk blijvend beloond. Ik ben ook trots op ons, op de samenwerking met het Graafschap College en de zorgaanbieders. Het is voor mij opnieuw de bevestiging dat Ondersteuning Thuis een prachtige gezamenlijke werkwijze is waarbij we het welzijn van de inwoner voorop hebben staan. Dat is thuis, dichtbij en in goede samenwerking met de betrokken professionals.”