Heerlijk thuis in huis

De campagne Heerlijk Thuis in Huis krijgt een vervolg. Ook na 2020 wil de gemeente Berkelland inwoners actief bewust maken van wat zij kunnen doen om langer thuis te blijven wonen. Dit doen we in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek en Liemers, AGEM Energieloket en ProWonen. En met behulp van het woongelukgesprek, waarbij inwoners een advies-op-maat krijgen over de eigen toekomstige woonbehoefte.

Logo Heerlijk thuis in huis

Drie thema's

De campagne Heerlijk thuis in Huis is in 2018 gestart en richt zich op drie thema’s:

  1. Comfortabel thuis (woonoplossingen en thuistechnologie voor langer zelfstandig thuis wonen)
  2. Energiezuinig thuis (wooncomfort, besparing, woningonderhoud en binnenklimaat)
  3. Veilig thuis (inbraak- en brandpreventie en valpreventie)

Met de campagne willen we vooral 50-plussers uit Berkelland bereiken. Zij zijn zich vaak nog te weinig bewust hoe belangrijk het is om nu al te kijken naar wat er nodig is om op de langere termijn veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen.

Woongelukgesprek

Een belangrijk onderdeel van de campagne Heerlijk thuis in huis vormt het gratis Woongelukgesprek. Inwoners van 50 jaar en ouder kunnen een gesprek aanvragen met een getrainde vrijwilliger. In het gesprek wordt bekeken of de (toekomstige) woonbehoefte aansluit bij de huidige woning. Na het gesprek ontvangt de inwoner een rapport met een advies-op-maat. Tot nu toe heeft de gemeente 231 aanvragen voor een woongelukgesprek gekregen, 181 gesprekken zijn al gevoerd. Vele gesprekken staan nog in de ‘wacht’ door de Coronacrisis. De verwachting is dat deze gesprekken in september ingepland kunnen worden.

Goed ontvangen en gewaardeerd

Wethouder Maikel van der Neut: “Inwoners die een woongelukgesprek hebben gehad, waarderen de adviezen die zij krijgen. Bovendien geeft ruim 40 procent aan dat zij de voorgestelde woningadviezen ook oppakt. Dat geeft ons de bevestiging dat we met de campagne Heerlijk Thuis in Huis de juiste dingen doen. We willen meer inwoners de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in wat zij concreet kunnen doen om langer thuis te blijven wonen. Daarom investeren we opnieuw in deze gezamenlijke campagne.”

Vanuit de regio Achterhoek ligt er een vraag voor het ontwikkelen van een campagne gericht op kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad over de thema’s duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. Vanwege de raakvlakken die deze campagne heeft met Heerlijk Thuis in Huis, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit regionaal door te ontwikkelen met financiële ondersteuning vanuit een Regiodeal.