Deelnemersprofiel

Doelstelling
De Masterclass-serie Korte Ketens Achterhoek wil ondernemers/onderneemsters in de foodsector helpen succesvoller in te spelen op de eisen van de afzetmarkt en behoeften van de consumenten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van nieuwe producten, toevoegen van ‘beleving’, een aangescherpte positionering van je producten in de markt, een bijzondere band met je klanten, of een meer onderscheidend aanbod. Uitgangspunt van deze Masterclass is dat producten nu en later toegevoegde waarde hebben voor de Achterhoek, dat wil zeggen van Achterhoekse bodem komen, bijdragen aan natuur en landschap en de leefbaarheid van het Achterhoekse platteland. 

Voor wie
Deze Masterclass is voor boeren en MKB-ondernemers uit Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek (bijv. bakkers, slagers, kleinschalige lokale verwerkers, horeca, cateraars, logistieke dienstverleners, hoteliers) met hart voor de streek. Er is plaats voor 25 ondernemers die met een vernieuwend idee rondlopen of daaraan willen werken. Ze hebben niet alleen oog voor hun eigen succes, maar willen ook sámen werken aan de meerwaarde van producten van Achterhoekse bodem voor de regio.
Het is belangrijk dat de deelnemers openstaan voor veranderingen in hun bedrijfsvoering, dat zij bereid zijn tijd vrij te maken voor acht bijeenkomsten (elk 2 dagdelen) en voor het uitvoeren van enkele opdrachten buiten de bijeenkomsten om. 

Wat verwachten we van de deelnemers
Er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht. Plus een flinke dosis nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. 
We streven naar een open leeromgeving. We zoeken mensen die kansen zien en willen oppakken, die daarbij bereid zijn van anderen te leren en ook graag hun kennis, inzichten en ervaring willen delen met anderen.

Wij willen een zo divers mogelijke groep samenstellen qua sectoren (zuivel, vlees, pluimvee, akkerbouw, tuinbouw, enz.), plaats in de keten (boer, verwerker, aanbieder), soorten producten, leeftijd, vestigingsplaats. 
De masterclass is voor mensen in een organisatie die zelf besluiten kunnen nemen over de koers van het bedrijf, dus voor de fruitteler met huisverkoop tot de beginnende worstenmaker of de horeca-ondernemer.  Als je je aanmeldt, verwachten we dat je aan alle acht bijeenkomsten deelneemt. 
We letten in het bijzonder op de motivatie om nieuw te ontwikkelen concepten ook daadwerkelijk in de markt te zetten, en de bereidheid om daarin ook na afloop van de Masterclass tijd en geld te investeren.