Proces 'inkoop jeugd'

De samenwerkende wethouders sociaal domein in de Achterhoek passen het proces om aan tot nieuwe inkoop van Jeugdhulp te komen. Na signalen van zorgaanbieders dat het tempo om tot afspraken te komen te snel ging, is donderdag 9 juli 2020 besloten dat de start van de nieuwe inkoop wordt opgeschoven. Hierdoor kan de dialoog met jeugdhulpaanbieders goed gevoerd worden.

Logo sociaal domein Achterhoek

Ambitieuze planning

De wethouders laten weten dat de Achterhoekse gemeenten toe willen naar een systematiek waarbij het resultaat van zorginzet voor inwoners voorop komt te staan. Dit vraagt een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen gemeenten en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Het proces zoals dat in eerste instantie was ingericht, is nu te ambitieus gebleken. Er is meer tijd nodig om het gesprek te voeren over hoe dit vorm moet krijgen.

Grote opgave

Joop Wikkerink, wethouder van de gemeente Aalten, legt namens de Achterhoekse wethouders uit: “We staan met elkaar voor een grote opgave in het sociaal domein. Financieel, maar zeker ook inhoudelijk. We moeten daarbij wel oor hebben voor diegenen met wie we het zorglandschap vormgeven. Dat signaal nemen we serieus, dus we maken daar nu meer tijd voor.”

Met elkaar in gesprek

De jeugdhulpaanbieders in de regio worden op korte termijn uitgenodigd om met elkaar en met de gemeenten de vervolgstappen en de benodigde uitwerking vorm te geven.