Rondkomen in Berkelland

Heeft u weinig te besteden? Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de hoogte van de verschillende regelingen die er zijn voor ondersteuning. Met de rekenhulp ‘Rondkomen in Berkelland’ wil de gemeente Berkelland er alles aan doen om inwoners te bereiken die nu niet weten dat ze misschien gebruik kunnen maken van een regeling.

Drie verschillende generaties, oude vrouw, jongeman en jonge vrouw

Via www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland kunnen inwoners checken waar zij voor in aanmerking komen.

Informatie over organisaties

Naast regelingen die de gemeente biedt, is ook informatie te vinden over organisaties als Schuldhulpverlening Berkelland, Ondersteuning Jeugdsport- en cultuurfonds of bijvoorbeeld de Voedselbank. Zijn er ook schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen.

Voor wie?

Iedereen die een laag inkomen heeft (tot 110% van het minimumloon) of weinig te besteden als gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage voor de sportclub of voor net dat extraatje om rond te kunnen komen. Of iemand gebruik kan maken van een regeling of voorziening, hangt af van de persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met de leeftijd, of iemand samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis. Op www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland is alle informatie te vinden over de mogelijkheden.

Hulp nodig?

Vanzelfsprekend kunnen inwoners altijd een gesprek aanvragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Bellen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Telefoonnummer 0544-474 200.