Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Juni

 • Gemeenteraad vergadert 9 juni om 20.30 uur

  28 mei 2020

  Op verzoek van D66, Groen Links, PvdA en OBL wordt er een extra raadsvergadering gehouden over de financiële situatie van gemeente Berkelland.
  De vergadering vindt plaats op 9 juni om 20.30 uur.
  Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering plaats via de digitale weg.

 • Als de hamer valt…

  28 mei 2020

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond ook de raadsvergadering van 26 mei niet in de raadzaal plaats. Iedereen zat thuis en nam via een verbinding met beeld en geluid deel aan de vergadering. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Asfaltonderhoud juni 2020

  05 juni 2020

  Aan verschillende wegen in Berkelland wordt binnenkort asfaltonderhoud uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden de wegen voor een korte periode afgesloten. Aanwonenden krijgen van de aannemer ruim van tevoren bericht.

 • Fototentoonstelling ‘Mantelzorg’

  05 juni 2020

  Staat in uw gezin het zorgen voor elkaar centraal? Zorgt u voor een naaste en wilt u aan Berkelland laten zien hoe een dag uit uw leven eruit ziet? Doe dan mee aan onze fotoserie van mantelzorgers.

 • Meedoen in de Berkellandse samenleving

  11 juni 2020

  In de nieuwe Inclusie Agenda van de gemeente Berkelland staat welke stappen we de komende 2 jaar zetten om iedereen in Berkelland mee te kunnen laten doen. Die stappen zetten we niet alleen, dat doen we met verschillende organisaties. Door samen te werken komen we namelijk steeds dichterbij een (meer) inclusieve Berkellandse samenleving.

 • De Maand van Berkelland

  05 juni 2020

  De maand Juni staat dit jaar in het teken van verhalen. Verhalen van inwoners over hun Berkelland. De razende reporter van De Maand van Berkelland interviewt inwoners over de dingen die ervoor zorgen dat zij hier prettig leven en wonen.

 • Tip van de week: reclame

  08 juni 2020

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze week gaat het over digitale folders in plaats van reclamedrukwerk.

 • Honden aan de lijn

  08 juni 2020

  Het buitengebied nodigt uit tot wandelingen, waarbij wij ons voor kunnen stellen dat u uw hond vrij rond wil laten rennen. Honden spelen echter een rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder runderen.

 • Pilot Powervrouwen

  08 juni 2020

  Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering is de gemeente Berkelland samen met de gemeente Bronckhorst een pilot Powervrouwen gestart voor participatie van vrouwelijke nareizende vluchtelingen en gezinsmigranten. Dit doen wij door middel van groepsbijeenkomsten en 1 op 1 jobcoaching. De bedoeling is dat de vrouwen met enthousiasme getraind worden om gezin en werk te kunnen combineren. Er is aandacht voor bijvoorbeeld gezondheid, opvoeding en arbeidsmarkt.

 • Afvalscheiding gaat beter

  08 juni 2020

  Vorig jaar is er een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. Zo wordt de grijze container nog 1x per 4 weken geleegd. En zijn de PMD-zakken vervangen door de PMD-container, die ook 1x per 4 weken wordt geleegd. Allemaal met het doel de hoeveelheid restafval terug te dringen. We vragen wethouder Anjo Bosman naar de resultaten over vorig jaar.

 • Raadsbrief Meicirculaire

  08 juni 2020

  College stuurt brief over Meicirculaire aan gemeenteraad

 • Zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren in Berkelland

  11 juni 2020

  Ook dit jaar is er weer een Zomertoer Berkelland! Over een aantal weken is het zomervakantie. Voor veel gezinnen betekent dit (normaal gesproken) erop uit, binnen Nederland of verder weg. Helaas is dat niet weggelegd voor alle kinderen en jongeren in Berkelland. En deze zomer zullen er in verband met het coronavirus nog veel meer kinderen niet op vakantie gaan. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een Zomertoer Berkelland.

 • 1 juli: inloopavond over pleegouderschap

  16 juni 2020

  Op woensdag 1 juli is er in het gemeentehuis een inloopavond over pleegzorg en steungezinnen. Denkt u wel eens na over pleegzorg? Wilt u een kind tijdelijk of langere tijd een thuis bieden? Dan bent u van harte welkom op deze avond.

 • Extra vergadering commissie Bestuur en Sociaal op 25 juni

  11 juni 2020

  De raadscommissie Bestuur en Sociaal heeft een extra vergadering op 25 juni om 19.30 uur. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vindt deze vergadering niet in de raadzaal, maar online plaats. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Gooi geen troep in het riool!

  11 juni 2020

  Het gebeurt regelmatig dat de riolering verstopt zit. Bij het verhelpen van deze verstoppingen blijkt vaak dat dit te wijten is aan afval dat niet in de riolering thuishoort. Veel verstoppingen ontstaan doordat er (billen)doekjes en zelfs (frituur)vet in het riool zit. U kunt helpen deze overlast en onnodige kostenpost te voorkomen door goed rioolgebruik. Doet u mee?

 • Vanaf 17 juni Publiekswinkel op woensdagavond op afspraak geopend

  11 juni 2020

  Vanaf 17 juni is de Publiekswinkel weer op woensdagavond geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Let op: er is geen vrije inloop, wij werken op afspraak.
  Een afspraak maken doet u eenvoudig via www.gemeenteberkelland.nl. Lukt het u niet om online een afspraak te maken? Dan kunt u bellen met 0545-250 250, dan plannen wij de afspraak voor u in.

 • Esma (24 jaar): “Vanuit mijn eigen ervaring wil ik nu graag andere jonge mantelzorgers helpen”

  11 juni 2020

  Mijn oma is dement en kan niet meer uit bed komen. Bijna dagelijks ga ik naar haar toe om te helpen met eten, aan- en uitkleden of medicijnen te geven. Ik doe mijn best om haar er verzorgd uit te laten zien. Soms is dat best lastig, want het is niet gauw goed in haar ogen. Mijn oma en opa wonen 500 meter bij ons vandaan. Ik woon nog thuis, net als mijn broer (20 jaar) en zus (28 jaar). Voor hen zorg ik ook. Ze hebben allebei een meervoudige beperking en ik help hen vooral bij het aanbrengen van structuur. Ik leg bijvoorbeeld uit waarom je in de winter geen zomerkleren aan moet doen en andersom. Of dat je beter ’s ochtends je ontbijt kunt eten dan ’s avonds. Kleine dingen, maar het corrigeren gaat de hele dag door. Ik deel de zorg met mijn ouders, maar we komen soms handen tekort.

 • Nieuwbouw Staring College op De Wildbaan

  11 juni 2020

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ‘De Wildbaan’ te kiezen als de locatie voor de nieuwbouw van het Staring College. Het is de bedoeling om de huidige 2 scholen (aan de Beukenlaan en de Herenlaan) samen te voegen op deze nieuwe locatie. Het gaat naar verwachting in totaal 14,7 miljoen euro kosten om de school te ontwikkelen op De Wildbaan.

 • Samen d’ran voor duurzame energie

  18 juni 2020

  Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind. Alle 30 regio’s stellen hiervoor een eigen RES op om bij te dragen aan landelijke opgave om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh = de eenheid voor elektrische energie) aan duurzame energie per jaar te produceren. De regio Achterhoek streeft ernaar om 1,35 TWh op te wekken. Dat is woensdag 17 juni 2020 bekend gemaakt in de eerste versie van Achterhoekse RES: de concept-RES.

 • Tip van de week: groene container

  19 juni 2020

  In deze rubriek geven we een tip of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

  Wat mag er wel en niet in de groene container?

 • Inloopavond over pleegzorg

  19 juni 2020

  Op 1 juli 2020 van 20.00 tot 21.30 uur is er een inloopavond over pleegouderschap en steungezinnen. De inloopavond is in het gemeentehuis in Borculo. Aanmelden daarvoor is wel nodig.

 • Naoberfonds nog steeds actief

  25 juni 2020

  In deze periode van beperkt sociaal contact, reageren de ideeëndokter en de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds nog steeds op subsidieaanvragen.

 • Zomertoer Berkelland 2020

  19 juni 2020

  Organiseert uw vereniging een leuke activiteit voor kinderen of jongeren deze zomer? Sluit dan aan bij Zomertoer Berkelland! Dit speciale zomerprogramma is erop gericht om kinderen en jongeren uit Berkelland elke week een leuke middag te bezorgen.

 • Afsluiten van wegkruisingen in Beltrum en Neede voor asfalteringswerkzaamheden

  25 juni 2020

  Op 30 juni en 1 juli 2020 zijn er asfalteringswerkzaamheden op 2 kruisingen in de gemeente Berkelland. De in slechte staat verkerende asfalttoplaag wordt vervangen.

 • Groot onderhoud N319 Ruurlo-Groenlo door provincie

  25 juni 2020

  De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is toe aan groot onderhoud. De Provincie Gelderland vervangt de brug over de Meibeek en renoveert diverse rotondes. Ook past ze de kruising met de Veldpapendijk aan, daarvoor is de hoofdrijbaan 3 weken afgesloten. Het huidige asfalt van de parallelweg is er zeer slecht aan toe en de bermen worden kapotgereden. De provincie zorgt niet alleen voor een nieuw wegdek, maar verhardt de berm van die parallelweg met grasbetonblokken. Als het werk aan de N319 is gedaan, wijzigt de maximum snelheid op de parallelweg van 80 naar 60 kilometer per uur.

 • Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

  25 juni 2020

  Een deel van de inwoners die via de gemeente gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Het gaat om inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Vanaf 1 juli 2020 neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de taken en verantwoordelijkheden van HMC over. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders.

 • Wat gaan we doen deze zomer? Zomertoer!!!

  25 juni 2020

  Ook dit jaar is er weer een breed aanbod van activiteiten bij de Zomertoer, soms live en soms digitaal. Wie is de mol?, een buikschuifbaan, yoga, voetbal, zwemmen en vele andere beweegactiviteiten. Maar ook creatieve activiteiten, zoals digitale media, fotografie, digitale lessen van BIEBlab Kunstwijs met techniek en wetenschap, en de Zomerbieb met allerlei lees- en spelactiviteiten voor thuis.

 • Regionaal aan de slag met korte voedselketens

  25 juni 2020


  Regionaal geproduceerd voedsel heeft veel voordelen. Je weet wat je eet, het is goed voor de lokale economie en beter voor het milieu. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat er steeds meer vraag is naar producten die je direct bij de boer kunt kopen. Toch verkoopt maar 10% van de boeren in Gelderland rechtstreeks of via maximaal 1 tussenschakel aan consumenten. Zonder veel tussenschakels verkopen, noemen we een korte voedselketen.

 • Gemeenteraad vergadert 7 juli om 16.30 uur

  25 juni 2020

  De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 7 juli om 16.30 uur. Indien de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 8 juli worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering plaats via de digitale weg. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Overschot van bijna 7 miljoen euro over 2019

  25 juni 2020

  De gemeente Berkelland heeft over 2019 een bedrag van bijna 7 miljoen euro over. Dit betekent dat we op sommige onderdelen minder hebben uitgegeven en op andere onderdelen meer inkomsten hebben ontvangen dan we verwachtten. Het verschil tussen wat we verwachtten en de werkelijkheid is bijna 7 miljoen. Voor 2020 en volgende jaren verwachten we dat veel van de voordelen die we in 2019 hadden niet terugkomen. Ook hebben we een groot deel van het geld nog nodig in 2020. Daarmee kunnen we het meerjarenbegrotingstekort dus niet oplossen.

 • Wil jij maatje worden? Help vluchtelingen in coronatijd

  25 juni 2020


  De coronatijd zorgt ervoor dat veel mensen hun werk anders moeten doen dan normaal. Dit geldt ook voor Musie Sium, met andere collega’s initiatief nam de Corona Helpdesk voor Statushouders (CAS) op te richtten. Deze Eibergenaar is al jaren actief als tolk en cultuurmediator. In dit interview vertelt hij waarom hij de helpdesk heeft opgericht en waarom zijn werk zo belangrijk is.

 • De eerste zet… Agem Energieloket!’

  25 juni 2020

  Je huis beter isoleren is de beste en eerste stap die je kunt nemen om je huis energiezuiniger te maken. Want alle energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken of in te kopen. Om inwoners uit de Achterhoek wegwijs te maken in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan, voert Agem namens de Achterhoekse gemeenten, waaronder gemeente Berkelland het Energieloket uit. Om het Energieloket onder de aandacht te brengen is Agem gestart met een regio brede promotiecampagne ‘De eerste zet… Agem Energieloket!’

 • Stem op de ruwe diamanten van de Achterhoek

  25 juni 2020

  Sinds 2019 werken elf gemeenten in de Achterhoek samen in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ waarin het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode in de schijnwerpers staat. We vragen daarom aandacht voor de Ruwe Diamanten! De Ruwe Diamanten van de Achterhoek zijn bijzondere wederopbouwpanden in de Achterhoek, maar net zoals bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit de wederopbouwperiode in. Vorig jaar is onder andere aan deze ruwe diamanten al aandacht gegeven tijdens Open Monumentendag en nu wordt hier een vervolg aan gegeven door middel van een verkiezing!

 • Gebiedsteam in gesprek met verenigingen over gevolgen coronacrisis

  25 juni 2020

  Op dit moment komen veel zaken weer beetje bij beetje op gang. Een goed moment voor het gebiedsteam van de gemeente om bij Berkellandse verenigingen te informeren naar hoe ze ervoor staan.

 • Brief aan minister over financiering inburgering

  29 juni 2020

  De gemeente Berkelland vindt de verdeelsleutel voor financiering inburgering onterecht nadelig voor plattelandsgemeenten. In deze verdeelsleutel wordt gekeken naar het aantal niet-westerse migranten, terwijl de meesten hiervan niet meer hoeven in te burgeren. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de hogere kosten die plattelandsgemeenten hebben door lagere aantallen en dunbevolkt gebied.
  De gemeente heeft een brief geschreven aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en aan de vaste tweede kamercommissie voor SZW, die vanmiddag vergadert over de nieuwe inburgeringswet.