Afvalscheiding gaat beter

Vorig jaar is er een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. Zo wordt de grijze container nog 1x per 4 weken geleegd. En zijn de PMD-zakken vervangen door de PMD-container, die ook 1x per 4 weken wordt geleegd. Allemaal met het doel de hoeveelheid restafval terug te dringen. We vragen wethouder Anjo Bosman naar de resultaten over vorig jaar.

Wethouder Anjo Bosman

De veranderingen zijn doorgevoerd om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen. Wat zijn de cijfers?

Wethouder Anjo Bosman: “We zien heel duidelijk dat inwoners het afval beter scheiden. We zitten nu op 169 kilogram restafval per inwoner, dat was in 2018 nog 252 kilogram. Dat is een daling van 37%, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. De doelstelling is om dit jaar op 100 kilogram te zitten en 75 kilogram in 2025, we hebben dus nog wel even te gaan, maar we zijn zeker goed op weg!

Het is super om te zien dat inwoners het zo goed oppakken en hun afval zo goed scheiden. We kunnen dit immers niet zonder hen bereiken. Er worden meer grondstoffen zoals groen, PMD, glas en papier aangeboden en minder restafval. Ook zien we dat inwoners meer spullen naar kringloop- en recyclingbedrijven brengen. Ook dat zijn producten die voorheen vaak in de grijze container terecht kwamen.”

Het minder vaak legen van de containers zorgde vorig jaar voor de nodige reacties van inwoners, welke reacties krijgt u nu? 

Anjo: “Vorig jaar kregen we inderdaad meldingen van bezorgde inwoners over vooral de inzamelfrequentie van de PMD-container. Maar op dit moment krijgen we bijna geen opmerkingen meer over de nieuwe manier van inzamelen.

Veel inwoners zijn ook blij met de komst van de container, er is immers minder zwerfafval en minder stankoverlast, doordat je de zakken niet meer in- of om het huis hebt liggen.

We hebben diverse gesprekken met inwoners gevoerd, dat heeft er ook voor gezorgd dat er maatwerk is geleverd. Zo kunnen gezinnen met 6 of meer personen (gratis) een extra PMD-container krijgen. Daarvan hebben nu 53 huishoudens gebruik gemaakt.

Ook is er een regeling voor mensen met medisch afval. Voor hen lukt het soms niet om uit te komen met een grijze container die 1x per 4 weken wordt geleegd. Deze inwoners kunnen gratis een grotere of extra grijze container of een afvalpas aanvragen. Hiervan maken op dit moment 44 huishoudens gebruik.”

Hoe gaat het nu verder?

Anjo: “In 2019 is de hoeveelheid restafval flink gedaald. Maar dit moet nog verder dalen om onze doelstelling van maximaal 100 kilogram per inwoner te halen. Daarom hebben we verschillende vervolgacties. We doen een sorteeranalyse van het huishoudelijk afval. Zo komen we te weten welke grondstoffen nu nog in de grijze container zitten. Als we weten of er bijvoorbeeld nog veel plastic, groen, of papier in de grijze container zit weten we waar we de acties op moeten richten.  

Ook gaan we de afvalscheiding bij hoogbouw aanpakken. Nu verdwijnt al het huishoudelijk afval in één ondergrondse container, dat is zonde, dat willen we veranderen.

Ook willen we dat bij alle huishoudens het oud papier wordt opgehaald. Samen met de inzamelaars van het oud papier onderzoeken we de mogelijkheden om ook in het buitengebied waar dat nog niet gebeurt, papier in te zamelen.

Kortom, nog genoeg stappen te zetten om een stapje dichter bij onze doelstelling te komen!”

Download gratis de handige afvalapp

In de afvalapp van de gemeente Berkelland kunt u in 1 oogopslag zien wanneer welk afval op uw adres wordt opgehaald. En u kunt een herinnering instellen zodat u tijdig een signaal krijgt om het afval aan de weg te zetten. In de app vindt u ook informatie over welk afval in welke container thuishoort. Inmiddels maken al ruim 7500 inwoners gebruik van de afvalapp, u toch ook?

De app is gratis te downloaden via de Appstore en Google Playstore (zoek op Berkelland).