Brief aan minister over financiering inburgering

De gemeente Berkelland vindt de verdeelsleutel voor financiering inburgering onterecht nadelig voor plattelandsgemeenten. In deze verdeelsleutel wordt gekeken naar het aantal niet-westerse migranten, terwijl de meesten hiervan niet meer hoeven in te burgeren. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de hogere kosten die plattelandsgemeenten hebben door lagere aantallen en dunbevolkt gebied.
De gemeente heeft een brief geschreven aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en aan de vaste tweede kamercommissie voor SZW, die vanmiddag vergadert over de nieuwe inburgeringswet.

Hieronder vindt u de brief:

Brief financiering inburgering