Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert 7 juli om 16.30 uur

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 7 juli om 16.30 uur. Indien de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 8 juli worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering plaats via de digitale weg. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Op de agenda staat onder andere:
•    Vragenhalfuur
•    Spreekgelegenheid voor het publiek 
•    Staring College
•    Perspectiefnota 2021

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.
Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live kunt volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.