Gooi geen troep in het riool!

Het gebeurt regelmatig dat de riolering verstopt zit. Bij het verhelpen van deze verstoppingen blijkt vaak dat dit te wijten is aan afval dat niet in de riolering thuishoort. Veel verstoppingen ontstaan doordat er (billen)doekjes en zelfs (frituur)vet in het riool zit. U kunt helpen deze overlast en onnodige kostenpost te voorkomen door goed rioolgebruik. Doet u mee?

riool

 

Wat is goed rioolgebruik?

Veel mensen spoelen wel eens (frituur)vet door de wc, gooien een doekje in het toilet, of spoelen hun verfkwasten af in de gootsteen. Zonder daarbij na te denken. Toch is het verstandig daar eens bij stil te staan als u dat doet. U bent niet de enige die wel eens een doekje door het toilet spoelt. In de grote rioolpijpen komen die doekjes samen en hopen zich op tot grote kluwen. Of het doekje komt bij een pomp terecht. Omdat een pomp geen doekjes kan verwerken, kan deze vastlopen. Frituurvet stolt wanneer het afkoelt. In uw eigen riool of in het openbare riool ontstaan grote klonten gestold vet, wat verstopping veroorzaakt. Uiteindelijk kan het afvalwater niet meer door het riool stromen en blijft het staan in uw wc-pot of gootsteen. 

Vervuiling

Andere stoffen, zoals medicijnen, verf en terpentine zorgen niet voor verstoppingen in het riool, maar vervuilen wel het oppervlaktewater (vijvers, sloten, meren en rivieren). Het afvalwater komt via het riool in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier zorgt het waterschap dat het afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. De zuivering haalt veel stoffen uit het water, zoals zand en kleine deeltjes, opgeloste stoffen en natuurlijk alle ontlasting en urine. Niet alle stoffen kunnen worden verwijderd; zo blijft een deel van de medicijnen achter in het water en kan dan in rivieren en sloten terecht komen. Zo komen in het ergste geval resten van verontreinigende stoffen via vissen en vogels in de voedselketen terecht. 

U heeft invloed

Als uw eigen riool verstopt is, kost het u vaak veel geld om een ontstoppingsbedrijf de problemen op te laten lossen. Door goed op te letten wat wel en wat niet in het riool hoort, kunt u veel ellende en kosten voorkomen. De gemeente en het waterschap Rijn en IJssel zorgen voor een goede afvoer van uw afvalwater en het schoonhouden van oppervlaktewater. U heeft invloed op de kosten door het riool op een goede manier te gebruiken.