Meedoen in de Berkellandse samenleving

In de nieuwe Inclusie Agenda van de gemeente Berkelland staat welke stappen we de komende 2 jaar zetten om iedereen in Berkelland mee te kunnen laten doen. Die stappen zetten we niet alleen, dat doen we met verschillende organisaties. Door samen te werken komen we namelijk steeds dichterbij een (meer) inclusieve Berkellandse samenleving.

Cartoon over meedoen

De Inclusie Agenda is de lokale, Berkellandse uitwerking van het VN Verdrag Handicap. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met belangenorganisaties nagedacht  welke aandachtspunten belangrijk zijn als het gaat om inclusie. U kunt dan denken aan wegen en paden die makkelijk begaanbaar zijn voor mensen in een rolstoel of die lopen met een rollator. Maar inclusie is breder: het gaat ook om mensen die niet of onvoldoende Nederlands begrijpen. Of mensen met een verstandelijke beperking.

Wat gebeurt er de komende 2 jaar?

Concreet gaan we de komende 2 jaar het volgende doen:

  • In samenwerking met het Gehandicaptenplatform Berkelland scannen we de openbare ruimte op drempels of andere obstakels;
  • In samenwerking met de bibliotheek maken we een aanpak op laaggeletterdheid, zodat mensen die het Nederlands niet goed kunnen begrijpen, ondersteuning kunnen krijgen;
  • Wij zetten ons samen met woningcorporaties in voor voldoende levensbestendige woningen.

Inzien Agenda

De lokale Inclusie Agenda van Berkelland met alle plannen vindt u op hier.