Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

Een deel van de inwoners die via de gemeente gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Het gaat om inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Vanaf 1 juli 2020 neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de taken en verantwoordelijkheden van HMC over. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders.

Faillissement HMC

De gemeente had per 1 november 2019 2 leveranciers gecontracteerd voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Namelijk Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten Hulpmiddelenspecialist. De reden waarom Kersten Hulpmiddelenspecialist de contracten overneemt, is dat HMC onlangs is failliet verklaard. 

Indicatie blijft hetzelfde

Inwoners met een hulpmiddel waarvan het onderhoud werd gedaan door HMC of door HMC een hulpmiddel geleverd hebben gekregen, kunnen dit hulpmiddel gewoon houden en blijven gebruiken. De indicatie blijft ook hetzelfde. Vanaf 1 juli 2020 zorgt Kersten voor al het onderhoud en de benodigde service. Inwoners met een hulpmiddel vanuit de Wmo die via HMC hun hulpmiddel geleverd kregen, ontvangen binnenkort van hun nieuwe leverancier een brief. In deze welkomstbrief staat onder meer de contactgegevens van de nieuwe leverancier.

Gemeente zorgt voor overdracht

De gemeente Berkelland geeft alle benodigde gegevens van inwoners die straks klant worden bij Kersten door aan deze nieuwe leverancier. Hierdoor weet Kersten precies welk hulpmiddel (of welke hulpmiddelen) inwoners hebben. 

Enige leverancier

Kersten is nu de enige leverancier van hulpmiddelen in het kader van de Wmo voor de gemeente Berkelland. Het contract met Kersten loopt tot in ieder geval 31 oktober 2023. Dat geldt ook voor inwoners die altijd al te maken hadden met Kersten.