Overschot van bijna 7 miljoen euro over 2019

De gemeente Berkelland heeft over 2019 een bedrag van bijna 7 miljoen euro over. Dit betekent dat we op sommige onderdelen minder hebben uitgegeven en op andere onderdelen meer inkomsten hebben ontvangen dan we verwachtten. Het verschil tussen wat we verwachtten en de werkelijkheid is bijna 7 miljoen. Voor 2020 en volgende jaren verwachten we dat veel van de voordelen die we in 2019 hadden niet terugkomen. Ook hebben we een groot deel van het geld nog nodig in 2020. Daarmee kunnen we het meerjarenbegrotingstekort dus niet oplossen.

rekning

 

Geld overgeheveld naar 2020

Het meeste geld dat we in 2019 over hebben, hevelen we over naar 2020 omdat we dat nog nodig hebben en er al projecten lopen. Het geld kan dus niet gebruikt worden om het structurele meerjarentekort - zeg maar de vaste lasten van de gemeente - mee te financieren. Wel is een bedrag van 961.577 euro toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de voorstellen voor de begroting 2021 in november wordt een voorstel gedaan hoe we dit bedrag betrekken bij het sluitend maken van de begroting 2021. En of we het voor een deel kunnen gebruiken om een structureel tekort op te lossen.

In BerkelBericht van vorige week staat in het artikel ‘Als de hamer valt...’ welke bedragen waarvoor zijn overgeheveld naar 2020.