Pilot Powervrouwen

Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering is de gemeente Berkelland samen met de gemeente Bronckhorst een pilot Powervrouwen gestart voor participatie van vrouwelijke nareizende vluchtelingen en gezinsmigranten. Dit doen wij door middel van groepsbijeenkomsten en 1 op 1 jobcoaching. De bedoeling is dat de vrouwen met enthousiasme getraind worden om gezin en werk te kunnen combineren. Er is aandacht voor bijvoorbeeld gezondheid, opvoeding en arbeidsmarkt.

Esther Hettema naast een flapover met de route uitgetekend

Trainster Esther Hettema laat de route voor de Powervrouwen zien

Contact onderhouden

Door de coronacrisis moesten alle bijeenkomsten vanaf 16 maart worden stilgelegd. De coaches hebben nog elke week via beeldbellen contact met de deelnemers kunnen houden en huiswerkopdrachten gegeven. Ook was er via een WhatsAppgroep veel contact. De RIVM-maatregelen werden in alle talen gedeeld, maar er was ook ruimte voor grapjes en oppeppende berichten. Daar hadden de deelnemers veel steun aan.

Powervrouwen trainen nu ook online

Vorige maand hebben 2 groepen Powervrouwen (van de pilot inburgering) een eerste online proefles gevolgd. Supertrots meldde trainster Esther Hettema van Interbeek Support dat beide groepen compleet waren. Ook de analfabete en digibete dames. Vooral dankzij het engelengeduld en de tomeloze inspanningen van de coaches was het gelukt om iedereen op Zoom te krijgen (zie foto hieronder).

Laptop met daarop de eerste online cursisten

Foto van de eerste online cursus

Ook de training 'Snelweg naar werk en participatie' voor statushouders wordt online voortgezet.

Hoe houden wij contact met deze kwetsbare doelgroep?

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon het wekelijkse inloopspreekuur niet meer doorgaan. In plaats daarvan is een telefonisch spreekuur met tolken ingesteld. Hiervoor kunnen de statushouders zich met een appje of sms aanmelden. Ook voor alle andere contacten is overgeschakeld op WhatsApp, telefoon of beeldbellen. Een uitzondering is er voor de echt urgente gevallen in de maatschappelijke begeleiding. Deze personen worden met inachtneming van de RIVM-hygiëne voorschriften nog persoonlijk geholpen.

BFF-Facebook

Om in het algemeen contact met de statushouders te houden is de Facebookpagina van het Berkelland Friends Festival (BFF) ingezet. Hierop delen wij corona-informatie ook in het Arabisch en Tigrinya, omdat veel statushouders nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen om de essentie van berichten te begrijpen. Vaak zijn begrippen in de corona-communicatie voor hen te moeilijk. Link naar de Facebookpagina : www.facebook.com/BerkellandFriendsFestival

Kom. Doe Mee!

O.a. via deze facebookpagina zijn wij gestart met een nieuw laagdrempelig programma: ‘Kom, doe mee! Berkelland DigiTAAL’. Nieuwkomers kunnen hierdoor op een gezellige manier leren om zichzelf nog beter te kunnen redden, bijvoorbeeld door het spreken van de Nederlandse taal beter te oefenen.