Regionaal aan de slag met korte voedselketens


Regionaal geproduceerd voedsel heeft veel voordelen. Je weet wat je eet, het is goed voor de lokale economie en beter voor het milieu. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat er steeds meer vraag is naar producten die je direct bij de boer kunt kopen. Toch verkoopt maar 10% van de boeren in Gelderland rechtstreeks of via maximaal 1 tussenschakel aan consumenten. Zonder veel tussenschakels verkopen, noemen we een korte voedselketen.

yoghurt

De gemeente Berkelland heeft samen met Aalten, Winterswijk, Oude IJsselstreek en Versboerderij Daalwiek een voorstel gemaakt voor het opstarten van een project met de titel: korte ketens in de Achterhoek. Onlangs werd de subsidieaanvraag daarvoor gehonoreerd. In oktober 2020 gaan we van start met het project en we willen 25 agrariërs een serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’ aanbieden. Hierin leren de deelnemers hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen, worden zij begeleid met hun businessplan en krijgen wereldwijde voorbeelden te zien. De masterclasses worden gefinancierd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wethouder Maikel van der Neut: “Korte voedselketens hebben veel voordelen. Consumenten weten precies waar hun eten vandaan komt en kunnen makkelijker kiezen voor voedsel van hoge kwaliteit, met een bekende herkomst. Boeren krijgen een eerlijke prijs en kunnen hun productie beter afstemmen op de behoefte van de consument. We maken gebruik van de kennis van specialisten van de Wageningen Universiteit om onze lokale boeren te ondersteunen. Daarmee zetten we de kracht van de Regio Achterhoek in, niet alleen voor onze agrariërs, maar ook voor onze inwoners. Samen werken we zo aan toekomstbestendige boerenbedrijven.”

Zoekt u verbreding, nieuwe verdienmodellen en wilt u samenwerken in een regionale keten? Dan is deelname aan de masterclass wat voor u (het gaat om ongeveer 9 bijeenkomsten). De werving voor dit project start binnenkort, dus houdt de berichtgeving in de gaten.