Berkellands Naoberfonds succesvol

Vanaf de start van het Berkellands Naoberfonds in september 2019 zijn al ruim 60 enthousiaste inwoners op het spreekuur geweest bij ideeëndokter Johan Godschalk.

Twee leden midwinterhoornplantage geven uitleg aan adviescommissie

Presentatie midwinterhoornplantage aan adviescommissie

Subsidieaanvragen

In oktober 2019 zijn de eerste drie subsidieaanvragen gehonoreerd

  • Plaatsen 4 bankjes om ontmoetingsplekken te creëren in Rekken
  • Ondersteuning plan voor vermindering zwerfvuil in en om Berkelland
  • Creëren educatieve mogelijkheden in Synagoge Borculo.

In november en december 2019 zijn verschillende aanvragers verzocht om hun aanvraag uit te werken en terug te komen.

Positieve adviezen in 2020

In 2020 heeft de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds positieve adviezen afgegeven voor:

  • Het opzetten van een Houtdorp tijdens de meivakantie 2020 in Geesteren
  • Het inzetten van een bemiddelaar om de activiteiten en het spelen om de school bij d’n Esch in Eibergen uit te kunnen breiden richting de buurt
  • Plaatsen ouderenspeeltoestellen bij Speeltuin Noord in Borculo
  • Ondersteunen plannen voor de toekomst van De Oude Mattheus in Eibergen
  • Realiseren midwinterhoornplantage in Eibergen.
  • Onderzoek naar de instelling van een burgerlokaal in Borculo

Mogelijkheden Berkellands Naoberfonds

Heeft u ideeën voor een mooi project, dat goed is voor de leefbaarheid, draagvlak heeft in de buurt, vernieuwend en duurzaam is en waaraan veel inwoners meewerken, bezoek het spreekuur van de ideeëndokter en dien in overleg met hem een subsidieaanvraag in voor het Naoberfonds.