Bestrijding eikenprocessierups

Zodra de inlandse eiken weer voor 50% in het blad komen begint de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Naar verwachting is dat ongeveer half april.

Auto spuit bestrijdingsmiddel in de bomen

Preventieve bestrijding

Sinds 2010 wordt preventieve bestrijding toegepast. Hierbij worden de inlandse eiken met een biologisch middel bespoten. Dit werk voeren we uit in de periode als de eikenbomen in blad komen tot ongeveer 3 weken daarna. In het buitengebied worden niet alle bomen preventief behandeld. In bosgebieden wordt geen bestrijding uitgevoerd omdat de rups hier niet of weinig overlast veroorzaakt. Ook in gebieden waar beschermde vlindersoorten zitten wordt geen bestrijding uitgevoerd.

Natuurlijke bestrijding van de rups

Naast de preventieve bestrijding zet de gemeente Berkelland in op natuurlijke bestrijding van de rups. Dit houdt in dat het beleid erop gericht is goede omstandigheden te creëren voor de natuurlijke vijanden van de rups. Dit zijn onder meer de gaasvlieg, sluipvlieg, wantsensoorten, lieveheersbeestje en bepaalde vogelsoorten. Door het inzaaien met bloemenmengsels en aanplant van bermen en overhoeken gaan we er van uit dat de leefomstandigheden voor de natuurlijke vijanden sterk verbeterd wordt.

Pilotproject koolmezen  

2 jaar geleden zijn we begonnen met een proefproject om op natuurlijke wijze de rups te bestrijden. Aan de Respelhoek en Kulsdom in Borculo zijn in samenwerking met enkele aanwonenden circa 60 vogelnestkastjes opgehangen. Deze kastjes zijn in de gemeentelijke bomen (eiken) gehangen. Doel hiervan is dat mezensoorten zich hier nestelen en als natuurlijke vijand de eikenprocessierups bestrijden. Tot nu toe is de ervaring dat dit project een bijdrage levert aan het terugdringen van de rups ter plaatse. Het effect lijkt echter nog niet erg groot. Een schatting nu is dat circa 1 tot 3% van de rupsenpopulatie bestreden wordt. De gemeente Berkelland werkt mee aan buurtinitiatieven om nestkastjes in gemeentelijke bomen te plaatsen. Dit doen we door in overleg toe te staan dat buurten/inwoners nestkastjes in bomen plaatsen. Voorwaarde hierbij is wel dat het onderhoud van de kastjes door de inwoners/initiatiefnemers gedaan wordt.