Certificaat CO2-prestatieladder

Op 5 maart 2020 heeft wethouder Gerjan Teselink het CO2-bewust certificaat niveau 3 in ontvangst mogen nemen. Hiermee treedt Berkelland toe tot het selecte gezelschap gemeenten dat is gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder.

Wethouder Teselink neemt certificaat in ontvangst

Herman Zondag van Normec en wethouder Gerjan Teselink

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we met z’n allen in 2030 net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Ook de gemeentelijke organisatie draagt hieraan bij.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder kijk op www.skao.nl.

Het certificaat

Met het behalen van het certificaat bewijst de gemeente dat het jaarlijks het energieverbruik in kaart brengt en ambieert deze te reduceren. Het gaat om de volgende energiestromen: Gasverbruik, brandstofverbruik, elektraverbruik en zakelijke kilometers.

Voor de CO2-footprint en het CO2 reductieplan van de gemeente kijk  op https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Gemeente_als_voorbeeld_CO2_prestatieladder

De Uitreiking

Herman Zondag, auditor bij Normec reikte het certificaat uit aan wethouder Gerjan Teselink, portefeuillehouder economie en duurzaamheid. Herman Zondag heeft ook de audit in Berkelland begeleid. Hij sprak over de prettige samenwerking en enthousiaste medewerkers die de audit tot een goed eind hebben weten te brengen. Dat resulteert nu in het certificaat CO2 bewust niveau 3.