Eikenprocessierupsen

Zodra de inlandse eiken weer voor 50% in het blad komen begint de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Naar verwachting is dat ongeveer half april.

rups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, een behaarde rups die in de maanden mei tot en met september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen en maken op de stam of de dikkere zijtakken van de inlandse eiken spinselnesten. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel
(eikenbladeren van vooral de inlandse eik). De eikenprocessierups is te herkennen aan zijn sterke beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkennen aan de specifieke nesten:
dichte spinsels met vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Overlast

Gemeenten hebben als doel vooral de overlast van de processierups te beperken en niet de bestrijding van het diertje op zich. 

Preventieve bestrijding

Sinds 2010 wordt preventieve bestrijding toegepast Hierbij worden de inlandse eiken met een biologisch middel bespoten. Dit werk voeren we uit in de periode als de eikenbomen in blad komen tot ongeveer 3 weken daarna. 
In het buitengebied worden niet alle bomen preventief behandeld. In bosgebieden wordt geen bestrijding uitgevoerd omdat de rups hier niet of weinig overlast veroorzaakt. Ook in gebieden waar beschermde vlindersoorten zitten wordt geen bestrijding uitgevoerd.

Natuurlijke bestrijding van de rups.
Naast de preventieve bestrijding zet de gemeente Berkelland in op natuurlijke bestrijding van de rups. Dit houdt in dat het beleid erop gericht is goede omstandigheden te creëren voor de natuurlijke vijanden van de rups. Dit zijn onder meer de gaasvlieg, sluipvlieg, wantsensoorten, lieveheersbeestje en bepaalde vogelsoorten.
Door het inzaaien met bloemenmengsels en aanplant van bermen en overhoeken gaan we er van uit dat de leefomstandigheden voor de natuurlijke vijanden sterk verbeterd wordt.

Pilotproject koolmezen  

Twee jaar geleden is de gemeente begonnen met een pilot project om op natuurlijke wijze de rups te bestrijden. Aan de Respelhoek en Kulsdom in Borculo zijn in samenwerking met enkele aanwonenden circa 60 vogelnestkastjes opgehangen. Deze kastjes zijn in de gemeentelijke bomen (eiken) gehangen. Doel hiervan is dat mezensoorten zich hier nestelen en als natuurlijke vijand de eikenprocessierups bestrijden. Tot nu toe is de ervaring dat dit project een bijdrage levert aan het terugdringen van de rups ter plaatse. Het effect is echter niet groot. Een schatting is dat circa 1 tot 3% van de rupsenpopulatie bestreden wordt.
De gemeente Berkelland werkt mee aan buurtinitiatieven om nestkastjes in gemeentelijke bomen te plaatsen. Dit doen we door in overleg toe te staan dat buurten/inwoners nestkastjes in bomen plaatsen. Voorwaarde hierbij is wel dat het onderhoud van de kastjes door de inwoners/initiatiefnemers gedaan wordt.

Gezondheidsklachten
De brandharen van de eikenprocessierups zijn de veroorzakers van overlast. Nadat iemand in contact is geweest met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Ook mensen die in de nabijheid van besmette bomen komen kunnen hinder ondervinden, omdat de brandharen zich door de lucht verspreiden. De reacties kunnen van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden, zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren, een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritatie en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Klachten verdwijnen over het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met menthol kan verlichting geven.
Bij ernstige klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.

Voorkomen overlast

Ongemak kan voorkomen worden door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur)gebieden  waar de rupsen voorkomen, voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water.

Als u de rups ziet

U kunt als u een eikenprocessierups ziet contact op nemen met de gemeente Berkelland, telefoon 0545-250 250. Belangrijk is de locatie exact door te geven. De gemeente Berkelland bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft, moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding. Wij raden u aan bestrijding niet zelf uit te voeren.