Herinrichting wijk Nieuwboer Borculo

Er is een plan om de openbare ruimte in fase II van de wijk Nieuwboer in Borculo te vernieuwen. Het gaat om de straten Zijlandstraat, Vicariënstraat en Hessenstraat vanaf de Burg. Bloemersstraat tot aan de Prinses Irenestraat.

Kruising Zijlandstraat - Vicariƫnstraat

Zijlandstraat - Vicariënstraat

Aanpak openbare ruimte

De riolering is aan vervanging toe. Het wordt nu vervangen door een gescheiden stelsel. De rijbanen krijgen of behouden een gebakken klinkerbestrating. Ook het openbaar groen wordt vernieuwd en de openbare verlichting vervangen we door authentieke kromstafmasten met led armaturen. Het ontwerp van de openbare ruimte is samen met de bewoners opgesteld en ligt nu ter inzage.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopig ontwerp ligt vanaf 5 maart tot 20 maart 2020 tijdens openingstijden ter inzage in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot 20 maart 2020 hun zienswijze zowel mondeling als schriftelijk naar voren brengen. Schriftelijk: door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Berkelland ter attentie van Gebiedsteam, Postbus 200, 7270 HA Borculo. Mondeling: door een afspraak te maken met de heer D. Esselink, via telefoon 0545-250 250.

Hessenstraat

Hessenstraat