Invulling locatie Maalderij

Het College van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de plannen van Bouwbedrijf Spikker voor woningbouw op de locatie van de voormalige Maalderij Kuiper aan de Pastoor van Everdingenstraat in Rietmolen. Het gaat om de bouw van 4 patiowoningen bedoeld voor senioren en verbouw van de bestaande maalderij tot 6 kleine appartementen. De gemeente gaat niet over tot aankoop van de gehele locatie van Spikker, zoals eerder de bedoeling was.

Sfeerimpressie nieuwe invulling

Laten verdwijnen van het sterk ontsierende gebouw

In juni 2017 heeft de raad een bedrag van € 275.000,- beschikbaar gesteld voor de aankoop en sloop van de oude maalderij in Rietmolen. Doel hiervan was het laten verdwijnen van het sterk ontsierende gebouw. Op basis van de uitkomsten van de woonbehoefte-inventarisatie in Rietmolen, heeft Spikker het college verzocht om medewerking aan een plan voor enkele woningen en de verbouw van de bestaande maalderij tot kleine appartementen.

Wethouder Maikel van der Neut: “We zijn blij dat we op deze centrale locatie in Rietmolen, samen met een initiatiefnemer en de inwoners van Rietmolen, tot deze plannen zijn gekomen.”

De afspraken met Spikker betekenen dat van het beschikbaar gestelde krediet van € 275.000,- voor aankoop en sloop van de locatie € 125.000,- nodig is. Dit betekent dat het resterende bedrag van € 150.000,- beschikbaar blijft voor de Bestemmingsreserve Herstructurering.